Praktische informatie

Alle praktische informatie voor u als zorgprofessional

De urineafnamesets zijn gewijzigd. Materiaal ten behoeve van urine onderzoek is leverbaar in onderzoekspecifieke setjes of als ‘los’ materiaal. Welk materiaal heeft u nodig voor welk onderzoek?

Wit/zwart: Alle kwantitatieve bepalingen klinische chemie (m.n. eiwit en albumine/kreatinine ratio en drugs in urine).
Trichomonas PCR (SOA mannen), Chlamydia/Gonorroe PCR (SOA), Mycoplasma genitalium PCR (SOA), Ureaplasma, Bof, Mazelen, Legionella sneltest.

Geel/zwart:Kweek bacterieel. (midstroom urine

Geel/rood: Urinescreening (stripanalyse) en onderzoek dysmorfe erytrocyten en/of (cel)cylinders.