Kwaliteit

Bij Saltro zetten alle medewerkers zich elke dag in om u hoogwaardige kwalitatieve diagnostiek te leveren. Dit doen onze collega’s bijvoorbeeld door zorgverleners in de hele keten te ondersteunen en te adviseren, zodat zij samen met de patiënt een juiste beslissing kunnen nemen over hun ziekte en gezondheid. ISO en NEN normen zijn instrumenten om Saltro’s kwaliteit en Informatiebeveiliging continu te verbeteren.

Saltro is ISO 27001 informatiebeveiliging gecertificeerd en ISO 15189 (M037) voor kwaliteit geaccrediteerd.

ISO 27001

De ISO 27001 certificering maakt aantoonbaar dat een organisatie de beveiliging van informatieprocessen continu beheerst en dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijf kritische informatie zeker wordt gesteld. ISO 27001 informatiebeveiliging draagt zorg voor continue verbetering van Saltro en biedt vertrouwen aan onze patiënten en aanvragers dat Saltro een professionele organisatie is die zorgvuldig met hun gegevens om gaat.

ISO Norm 15189 (M037)

De ISO norm 15189 (M037) is primair opgesteld vanuit het belang van de patiënt. Voor de patiënt is het belangrijk dat tijdig een betrouwbare uitslag beschikbaar is, zodat een passende diagnose gesteld kan worden en de juiste behandeling kan worden ingezet. De ISO norm 15189 (M037) met de scope is gepubliceerd op de website van de Raad voor Accreditatie met het scopenummer M037.

Naar website van RVA