Trombosedienst

Welkom bij de Saltro Trombosedienst

De trombosedienst van Saltro begeleidt cliënten met trombose bij het gebruik van antistollingsmiddelen. Bloedafnamemedewerkers nemen bloed af via de vingerprik, bepalen de INR-waarde en noteren eventuele bijzonderheden. Deze informatie komt digitaal in het dossier van de cliënt. Nadat de gegevens ontvangen zijn door de doseerafdeling bepalen doseerartsen en doseeradviseurs aan de hand van de hoogte van de INR en de bijzonderheden hoeveel tabletten een cliënt moet gebruiken. Verder begeleiden zij cliënten die zelf meten en zelf doseren. Saltro is een innovatieve trombosedienst en investeert in ontwikkeling van nieuwe technische en digitale oplossingen die u en uw zorgverlener meer regie geven over uw gezondheid, ziekte en zorg.

Handleiding en informatie over Tropaz
Ga naar de handleiding
Handleiding beveiligde mail openen
Ga naar de handleiding
Inloggen Tropaz
Ga naar Tropaz
Contactgegevens voor trombosecliënt
Neem contact op

Nieuws

De jaarlijkse griepvaccinatie

Vanaf half oktober start de jaarlijkse griepvaccinatie. In oktober en november krijgen ongeveer 5 miljoen mensen met een verhoogd risico een de gratis griepprik. Als u tot de doelgroep behoort, krijgt u van uw huisarts de uitnodiging voor de griepvaccinatie. Deze injectie kan bij u als trombosedienst cliënt veilig gezet worden zonder verdere voorbereidingen. U hoeft het dan ook niet van te voren te melden bij de
trombosediens
Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunt u op de website van de Trombosestichting Nederland een gratis Antistollingspas aanvragen. Met de pas kunt u overal laten zien dat u antistollingsmiddelen gebruikt. Niet alleen bij bezoek aan de huisarts, specialist of tandarts, maar bijvoorbeeld ook bij het ophalen van medicijnen in binnen- en buitenland of bij een bezoek aan de pedicure, mondhygiënist of fysiotherapeut.   
Lees meer
In Nederland is de trombosezorg al goed geregeld maar er is altijd ruimte voor verbetering. Saltro wil de trombosezorg zo simpel en veilig mogelijk maken. Wij geloven in zelfregie voor onze cliënten en gaan daarom insteken op verbetering van de digitale dienstverlening.    

Lees meer over de verbetering van de digitale dienstverlening van de trombosedienst.
Klik hier
Een goed gebit is erg belangrijk. Hiervoor zijn soms ingrepen nodig zoals bijvoorbeeld het trekken van tanden en kiezen of het inbrengen van implantaten. Als u bloedverdunners gebruikt, bent u misschien ongerust dat dit te veel bloedverlies gaat geven. Maar veel tandheelkundige ingrepen zijn heel goed mogelijk terwijl u bloedverdunners gebruikt. Daar gaat wel enige voorbereiding aan vooraf. 

Wat te doen?
  • Belangrijk is dat u de tandarts altijd inlicht dat u een antistollingsmedicijn gebruikt. De hulpverlener kan dan bepalen aan de hand van het ACTA-protocol of het voor u nodig is om tijdelijk de bloedverdunners te onderbreken.
  • Zodra u een datum heeft gekregen voor de ingreep, geeft u dit door aan de trombosedienst. De medewerkers van de trombosedienst zorgen er voor dat de INR-waarde rondom de ingreep niet te hoog is. Vaak prikt u vlak van te voren nog een keer de INR-bloedwaarde. Ook kunnen de medewerkers overleggen met de tandarts over het optimale beleid.

Zo kunt u veilig een ingreep aan uw gebit ondergaan en… wie het laatst lacht, lacht het best!