De historie: hoe het begon

Saltro is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Artsenlaboratorium (SAL) en de trombosedienst in Utrecht. De basis voor de organisatie werd al gelegd in 1955. Toen begon de heer Jansen een laboratorium voor het uitvoeren van kikkerproeven om zwangerschappen te testen. Het verhaal van Saltro en haar voorlopers. Het laboratorium dat door de heer Jansen is gestart is de voorloper van een regionaal huisartsenlaboratorium. Dit unieke laboratorium voor huisartsen vestigt zich in de jaren ’70 en wordt De Stichting Centraal Artsenlaboratorium (SCAL) genoemd.

Kikkerproef

Voor het eerst werd aan huisartsen de mogelijkheid geboden om zwangerschapstesten aan te vragen buiten de ziekenhuislaboratoria om. In die tijd werd een zwangerschap getest op basis van de kikkerproef. Door urine van een mogelijk zwangere vrouw bij kikkers te injecteren kon men aan de zwemvliezen zien of zij inderdaad zwanger was. Zwangerschapstesten bestaan al eeuwen, maar de eerste vormen ervan waren niet veel beter dan het opgooien van een munt. De kikkerproef was de eerste wetenschappelijke diagnose die kon worden gesteld op basis van veranderende hormoonspiegels.
In de loop van de tijd kregen steeds meer huisartsen behoefte aan een eigen huisartsenlaboratorium. Oud-directeur Joop de Bruin is in die periode voorzitter van het Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland. Door zijn lobby krijgen de huisartsen de tijd om SCAL om te bouwen tot een eigen laboratorium. De opdracht slaagt en een goed functionerend laboratorium is geboren! De Stichting Artsenlaboratorium (SAL): een organisatie vóór en dóór huisartsen.

Groei

Al snel groeit het laboratorium uit tot een professioneel laboratorium voor huisartsen. Er worden nieuwe afdelingen zoals microbiologie en cytologie opgericht en er worden contracten met diverse zorgverzekeraars afgesloten. Steeds meer komt het accent, naast de laboratoriumonderzoeken, ook te liggen op de service en op functieonderzoeken. SAL zet hiermee de eerste stap in een transformatie van enkelvoudig laboratorium, naar modern diagnostisch centrum. Begin jaren ’90 breekt een periode aan waarin een nieuwe directie voortvarend een andere koers in slaat. Er wordt stevig ingezet op het uitbreiden van functieonderzoeken. De opzet slaagt, ondanks de tegenwerking van ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Samen sterk

Eind jaren ’90 wordt een nieuwe trend zichtbaar in de gezondheidszorg: schaalvergroting. De directie van SAL ziet en begrijpt deze ontwikkeling en vindt een geschikte kandidaat in de trombosedienst om mee te fuseren. In het jaar 2000 gaan de SAL en de trombosedienst samen verder. Eerst nog ieder onder eigen naam, later onder de naam ‘Saltro’. Vandaag de dag is het laboratorium van de heer Jansen uitgegroeid tot een succesvol diagnostisch centrum. Dagelijks brengen 570 professionals de zorg dichter bij de mensen door hoogwaardige diagnostiek. Om zo een sterke eerstelijns zorg te garanderen.

Unilabs

Sinds september 2020 is Saltro onderdeel van Unilabs. Daarmee wordt de innovatiekracht van Saltro versterkt en wordt de continiuïteit van de dienstverlening aan onze klanten, zorgprofessionals en burgers gegarandeerd. Unilabs is een grote sterke partner die, net als Saltro, inzet op innovatie als voorwaarde voor integrale diagnostiek en zelfregie bij de burger.