Doorbelwaarden

Uitslagen die in de in de pdf aangegeven gebieden liggen, worden dezelfde dag door het Zorginformatiecentrum doorgebeld naar de
aanvrager van diagnostiek. Inhoudelijk valt deze lijst onder de verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus.