Huisbezoeken

Voor mensen die niet naar een Saltro locatie kunnen komen

Saltro organiseert dagelijks huisbezoeken voor mensen die niet naar één van de locaties kunnen komen voor bloedafname.

We willen u dringend vragen om bij het aanvragen van een huisbezoek kritisch te kijken of een huisbezoek echt nodig is. 
De huisbezoeken zijn alleen bedoeld voor patiënten die fysiek niet in staat zijn om zelfstandig dan wel met begeleiding naar een locatie van Saltro te komen. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar een bloedafnamelocatie te komen. Als u zelf ook een huisbezoek zou afleggen, dan doet Saltro dat ook graag.

Alleen een zorgverlener kan een huisbezoek telefonisch aanvragen via ons Zorginformatiecentrum: 088 700 1001 optie 4 of via ZorgDomein.

Wanneer een huisbezoek voor 17.00 uur is aangevraagd wordt deze de volgende werkdag ingepland. Een huisbezoek na 17:00 uur wordt na de eerst volgende werkdag ingepland. Bijvoorbeeld: dinsdag om 18:00 uur aangevraagd wordt donderdag ingepland.

Heeft een huisbezoek spoed? Dan kan deze alsnog telefonisch worden aangevraagd en zo nodig als een Cito worden ingepland.

Meer info aanvragen cito