Duurzaam ondernemen

Bij Saltro vinden we duurzaam ondernemen vanzelfsprekend en belangrijk. Dat betekent dat we naast onze core business - zinnige en zuinige zorg- een bijdrage willen leveren aan een gezonde planeet en samenleving. We zijn ons bewust van onze impact op het milieu en doen er alles aan deze impact te verkleinen. Onder duurzaamheid verstaan we ook een duurzame inzetbaarheid van onze collega’s. We motiveren en ondersteunen onze collega’s bij een gezonde levensstijl, het invulling geven aan zelfontwikkeling en ontplooiing.

Saltro streeft naar een minimale belasting van het milieu en een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2 footprint. In 2018 heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij direct energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals LED verlichting en bewegingssensoren. Er is een subsidie aangevraagd voor Stimulering Duurzame Energie voor zonnepanelen. 

In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Een tussenstap is de ambitie dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld tenminste label A hebben. Alle kantoren moeten voor 2023 een energielabel C of beter hebben. Er is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een energieprestatie Advies. Aan de hand van de gebouwanalyse wordt bepaald welk energielabel het pand heeft en welke maatregelen moeten worden getroffen om te komen tot energielabel C en A. 

Saltro onderschrijft het “Manifest voor een gezonde toekomst van de gezondheidszorg” en geeft daarmee aan dat duurzaamheidscriteria worden meegewogen in het tactisch inkoopproces.

Saltro werkt samen met Jinc, een organisatie die strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt en waarin íeder kind kansen krijgt. Saltro heeft in samenwerking met Jinc in 2018 vier bliksemstages voor scholieren georganiseerd. Een aantal medewerkers zet zich persoonlijk in voor deze kinderen, bijvoorbeeld door het geven van sollicitatietrainingen.

Good Governance

Saltro levert diagnostiek in de zorg. Wij hebben daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Omdat het om publiek geld gaat, zijn wij transparant over de wijze waarop wij middelen inzetten. Wij leggen verantwoording af over de manier waarop wij onze strategie en ons beleid uitvoeren. Dit is onderdeel van Good Governance, wat ‘een goede kwaliteit van besturen en toezicht houden’ betekent. 

In de zorg zijn hiervoor richtlijnen ontwikkeld en vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.