Prikaccidenten

Hulp bij risico-inschatting

Bij een prik-, bijt-, snij- of spataccident dient er snel gehandeld te worden. Na het initiële spoelen en desinfecteren van de wond, moet er een risico-inschatting gemaakt worden om na te gaan of er een kans is op virusoverdracht. Afhankelijk van deze inschatting kan er een indicatie zijn voor HIV, HCV en/of HBV serologie.

Voor hulp bij risico-inschatting kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de arts-microbioloog.

Bel naar 030-236 11 00, optie 1. Wacht hier niet te lang mee!

Indien er een indicatie is voor HIV post-expositie profylaxe (PEP) moet dit bij voorkeur binnen twee uur na het incident gestart worden. De inschatting wordt gemaakt conform de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten. Buiten kantooruren is het laboratorium van Saltro gesloten. Het is dan zinvoller om bij accidenten contact op te nemen met een ziekenhuis.

Cito aanvragen

Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u de geïndiceerde serologische bepalingen cito aanvragen. In het onderstaande schema leest u of de bron of de acceptor van het accident onderzocht moet worden. De serologische bepalingen die u cito aan kunt vragen zijn:

Meer informatie