Aanvragen cito bloedonderzoek

Voor het aanvragen van een cito bloedonderzoek is een telefonische aanmelding nodig. U belt hiervoor op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur met ons Zorginformatiecentrum via telefoonnummer 088 700 1001 optie 1. Vervolgens vraagt u een huisbezoek aan of laat u de patiënt met spoed naar een bloedafnamelocatie gaan.

Wanneer de patiënt naar een afnamelocatie gaat, is de uitslag doorgaans sneller bekend dan bij een huisbezoek. De laboratoriumonderzoeken die u cito kunt aanvragen vindt u hieronder. Overige onderzoeken kunt aanvragen bij de klinisch chemicus.

ALAT
Bilirubine (voor neonaten)
Calcium, CRP
Digoxine
D-dimeer
Glucose
Hemoglobine
INR
Kalium
Kreatinine
Leucocyten
Lipase
Lithium
Malaria (tot 15.30 uur mogelijk om een cito bloedonderzoek aan te vragen)
Natrium
Trombocyten
Troponine-I,
VZV IgG (zwangeren): nabepaling uit spijtserum is mogelijk.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  • uw naam (aanvrager)
  • Uw telefoonnummer waar u ook na 17:00 uur bereikbaar op bent . Vooral voor cito afnames in de middag kan het zijn dat het na 17:00 uur wordt voordat de uitslag bekend is.
  • gegevens patiënt
  • de gevraagde laboratoriumbepalingen.

Het onderzoek wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, waarna de uitslagen telefonisch aan u worden gerapporteerd.

Wat gebeurd er als u ons niet belt?

Stuurt u een patiënt naar een bloedafnamelocatie met een aanvraagformulier waarop ‘spoed’ of ‘cito’ staat en u belt ons niet, dan zetten wij dit om in een doorbel bloedonderzoek. We geven de uitslag dan zo snel mogelijk telefonisch aan u door. Komt een patiënt in de middag (na 12.00 uur) op een bloedafnamelocatie, zonder telefonisch aangevraagde cito, dan bellen wij de afwijkende uitslag(en) zo snel mogelijk naar u door.