Welkom op de
website
van Saltro

Afspraak maken

Saltro doet er alles aan om de noodzakelijke diagnostiek door te laten gaan en zorg te dragen voor een veilige omgeving voor patienten, zorgaanvragers en onze medewerkers. Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen kunt u daarom alleen op afspraak bij een geopende locatie van Saltro terecht. U kunt een online afspraak maken of bellen naar 030-2361186

Geopende locaties
Ga naar de locaties
Uitslagenportaal
Bekijk uw uitslagen

Belangrijke informatie voor trombosedienst cliënten

Binnenkort krijgt u een uitnodiging van de overheid voor uw coronavaccinatie. Dit is een injectie in uw bovenarm vergelijkbaar met de griepprik. Deze injectie is ook bij gebruik van bloedverdunners veilig. Wel moet uw INR kleiner dan 3,5 zijn. Geef de datum waarop u het vaccin krijgt zo spoedig mogelijk aan ons door.
Aan de medewerker van de trombosedienst tijdens de controle van uw INR waarde
Telefonisch 030-2887000
Per mail TDALG@saltro.nl

Over Saltro

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum en onderdeel van Unilabs Nederland. U kunt bij ons terecht voor vrijwel alle vormen van diagnostiek zoals bloedonderzoek, functieonderzoeken, ECG's, echo's en longfunctiemetingen. Daarnaast begeleidt Saltro trombosedienstcliënten bij het gebruik van antistollingsmedicatie. Saltro investeert in de ontwikkeling van nieuwe technische en digitale oplossingen die u en uw behandelaar meer regie geven over uw gezondheid, ziekte en zorg om zo de zorg nóg slimmer én prettiger voor u in te richten.

Meer over Saltro

Nieuws