Urineonderzoek

In urine kan van alles worden gevonden: micro-organisamen, stofwisselingsproducten, rode bloedcellen, witte bloedcellen, cellen van slijmvlies van de urinewegen en allerlei chemische verbindingen. Wanneer u klachten heeft kan de huisarts aan Saltro vragen om in het laboratorium een aantal testen te doen.

Wat is urineonderzoek?

Wanneer u bent doorverwezen voor urineonderzoek, dan wil uw huisarts meer weten over de aanwezigheid van ziekten van de nieren of de urinewegen. Maar ook andere stoornissen in het functioneren van uw lichaam kunnen zo opgespoord worden. Zo weten u en uw huisarts waar u aan toe bent en wat de beste behandeling is om in gang te zetten.

Wat wordt er met urineonderzoek onderzocht?

Middels een urinekweek kan onderzocht worden of er sprake is van een bacterie infectie van de urinewegen. Dat kan een infectie van de blaas of een opstijgende infectie van het nierbekken zijn. Er kan ook worden onderzocht of er nierschade is, dan wordt er onderzocht of er eiwit in de urine zit. In de nieren zitten filters die zorgen ervoor dat eiwitten in het bloed blijven. Maar bij nierschade kunnen er eiwitten door de filters heen lekken.

Of de nieren goed functioneren wordt er gekeken naar albumine en kreatinine in de urine. Albumine, dat is een klein eiwit meestal als eerste door de filters heen lekt. Wanneer de nieren goed functioneren, zal er slechts een heel klein beetje albumine doorlekken naar de urine. Bij nierfalen worden grote hoeveelheden albumine door de nieren doorgelaten in de urine.

De hoeveelheid albumine wordt vaak vergeleken met de hoeveelheid kreatinine. De hoeveelheid kreatinine is een maat voor de verdunning van de urine. Als er meer gedronken is voor het plassen, zal de urine meer verdund zijn. Dit is dan te zien aan een lagere concentratie kreatinine. De albumine in de urine is dan dus ook verdund. Door alle albumine uitslagen te delen door de kreatinine uitslagen, maakt het niet uit hoeveel iemand gedronken heeft.

Hoe wordt urineonderzoek gedaan?

Door de urine op kweek te zetten wordt onderzocht of er ziekmakende bacteriën in de urine zitten, in welke hoeveelheid deze in de urine zitten en voor welke antibiotica deze bacteriën gevoelig zijn. Door de hoeveelheid albumine (een eiwit) in de urine te bepalen, kun je zien hoe de nieren functioneren.

Voor het onderzoek is het opvangen van de eerste ochtendurine meestal voldoende en is het belangrijk dat het opvangen van de urine op de juiste manier gebeurt. Uw huisarts geeft u een set mee voor het opvangen van urine en een instructie. Bij sommige onderzoeken kan het nodig zijn dat u 24 uur lang alle urine verzamelt. Uw huisarts zal u daar meer over vertellen en geeft u de benodigde set mee om de urine op te vangen.

U kunt alleen een steriel afnameset of potje gebruiken die u van uw huisarts of apotheek heeft ontvangen. Levert u urine in een ander potje, zoals een jampot of PET fles, kunnen wij geen urineonderzoek doen. Afwijkende potjes kunnen er namelijk voor zorgen dat de resultaten van het onderzoek niet betrouwbaar zijn en u een onjuiste uitslag krijgt. Op de dag dat u de urine heeft opgevangen in het potje moet het bij een Saltro-locatie worden ingeleverd.

Waar geeft u de urine af?

Indien u geen Saltro urine afnameset heeft meegekregen, neem dan contact op met uw huisarts om deze alsnog te kunnen verkrijgen. Indien deze niet bij uw huisarts voorradig zijn, dan kunt u deze kunt u ook bij een van de Saltro locaties ophalen. Volg vervolgens de instructies die in het setje bijgevoegd zijn. Doe alleen de gevulde buis/buizen met het formulier in het zakje. Dit zakje levert u dezelfde dag in bij één van de locaties van Saltro (zie www.saltro.nl) of bij uw huisarts. Tot dit moment kunt u het zakje in de koelkast bewaren. U moet hiervoor een afspraak maken.
Kijk hier voor locaties en openingstijden.

Kijk hier voor meer praktische informatie over bloedonderzoek, ontlastingsonderzoek, sperma-onderzoek, fundusfotografieen bloeddrukmeting.

Veel gestelde vragen

Legitimatiebewijs

Wij vragen u altijd om een geldig legitimatiebewijs. Saltro is namelijk als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te noteren. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wij verzoeken u dan ook een legitimatiebewijs mee te nemen naar een Saltro-locatie.