Wat is Fundusfotografie?

Met fundusfotografie worden er foto’s gemaakt van de bloedvaten in het netvlies van uw oog. Aan de hand van deze foto’s kan de optometrist de kwaliteit van de bloedvaten beoordelen. Bij sommige aandoeningen kunnen deze vaten aangetast zijn. Bijvoorbeeld bij suikerziekte (diabetes mellitus). Op basis van de kwaliteit van de bloedvaten kan uw arts bepalen welke behandeling nodig is.

Door suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden in deze bloedvaten, aangeduid met diabetische retinopathie. Wanneer dit niet tijdig wordt onderkend en behandeld,
kan dit slechtziendheid of zelfs blindheid tot gevolg hebben. Daarom is het van belang om regelmatig fundusfoto’s te laten maken.

Hoe wordt een fundusfoto gemaakt?

Het onderzoek is pijnloos en duurt zonder toediening van oogdruppels ongeveer 10 minuten. U plaatst uw hoofd tegen de hoofdsteun van de camera. De camera wordt voor het rechter of linker oog geschoven. Daarna gaat er een lampje knipperen waarnaar u moet kijken. Nadat de foto is gemaakt, blijft kort een lichtflits zichtbaar vanwege de belichting tijdens het maken van de foto.

Soms is toediening van oogdruppels nodig om goede foto’s te kunnen maken. De oogdruppels verwijden uw pupillen gedurende vijf tot acht uur. Daardoor kunt u wazig zien en (veel) last hebben van fel buitenlicht. Gebruik zo nodig een zonnebril en ga in die uren liever niet autorijden. Neem dus bij voorkeur iemand mee die u kan vervoeren. Als u acht uur na toediening van de oogdruppels nog klachten heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Doordat de oogdruppels tijd nodig hebben om in te werken, duurt het onderzoek in dit geval ongeveer 30 minuten. Na afloop van het onderzoek mag u eventueel verwijderde contactlenzen weer indoen.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag van een fundusfoto bekend is?

Fundusfotografie vindt plaats op verzoek van uw huisarts. Nadat optometristen van een oogheelkundige afdeling de resultaten hebben beoordeeld, verstuurt Saltro de uitslag naar uw huisarts. Vraag bij de volgende controle van uw diabetes mellitus bij de huisartsenpraktijk zelf naar uw uitslag. Als er op de fundusfoto’s een afwijking te zien is, wordt u doorverwezen naar een oogarts. De oogarts beoordeelt dan of behandeling van de afwijking nodig is.
Kijk hier voor meer praktische informatie over
urineonderzoek,ontlastingsonderzoek, sperma-onderzoek en bloedonderzoek

Wat zijn de kosten van fundusfotografie?

De tarieven per onderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar bepaalt welke kosten zij u vergoedt (houd rekening met uw eigen risico). We hebben een handig overzicht ontwikkeld zodat u een indicatie van de kosten kunt krijgen. Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

Veel gestelde vragen

Tijdens het onderzoek kunt u  mogelijk geen contactlenzen dragen. Het is daarom aan te raden om met  lenzenvloeistof, een lenzenbakje en een reservebril  naar het onderzoek te komen.  Als u met de auto komt, neemt u dan iemand mee die terug kan rijden.
Nadat de foto’s zijn beoordeeld door de optometrist, stuurt Saltro de uitslag naar uw huisarts. U kunt met hem of haar contact opnemen om de uitslag te bespreken. Drie werkdagen na de beoordeling  heeft de huisarts de uitslag binnen.
  • Aanvraagformulier van de huisarts
  • Eventuele uitnodigingsbrief van Saltro
  • Identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  • Zorgverzekeringspas
  • Zonnebril (op sterkte)
  • Reservebril, (soms kunnen de lenzen niet direct weer ingebracht worden)
  • Eventueel lenzenbakje en lenzenvloeistof

Legitimatiebewijs

Wij vragen u altijd om een geldig legitimatiebewijs. Saltro is namelijk als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te noteren. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wij verzoeken u dan ook een van deze legitimatiebewijzen mee te nemen naar een Saltro locatie.