Albumine

BA02

Albumine is het meest voorkomende eiwit in het bloed. Het wordt gemaakt in de lever en is daardoor een goede maat voor het functioneren van de lever.

Albumine zorgt voor het transport van verschillende stoffen door het bloed naar de lichaamscellen, zoals hormonen, vitaminen, geneesmiddelen en ionen zoals calcium. Verder vervult het een belangrijke rol bij het in stand houden van een goede verdeling van vocht tussen de bloedvaten en de weefsels daaromheen.

Bij ziekten van de nieren kan het verlies van albumine in de urine soms groter zijn dan de lever kan aanmaken.

Wat meten we en waarom?

We meten de hoeveelheid albumine in het bloed. Uw arts kan dit onderzoek laten doen wanneer hij/zij vermoedt dat er sprake is van een leverfunctie stoornis of een nierziekte met eiwitverlies (nefrotisch syndroom).

Verder wordt albumine ook gemeten om de uitslag van andere bepalingen, zoals calcium, beter te kunnen beoordelen.

Wat betekent de uitslag?

Bij bedlegerige patienten, zwangere vrouwen en bij pilgebruik is albumine meestal lager dan bij andere personen.

Een verlaagd albumine kan wijzen op een leverziekte. Ook kan het passen bij een nierziekte met eiwitverlies (nefrotisch syndroom). Om dit aan te tonen zal ook albumine (of totaal eiwit) in urine worden gemeten. Verder worden lage albumine waarden gezien bij een darmziekte (opname probleem, of verlies met ontlasting), ondervoeding, ernstige ontstekingen en shock.

Vaak zijn aanvullende bloedonderzoeken nodig om een oorzaak voor het lage albumine aan te wijzen.

Verhoogde albuminewaarden worden gevonden bij uitdroging.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven