Albumine/Kreatinine-ratio of microalbuminurie

UA03

De albumine/kreatinine ratio is de verhouding tussen de hoeveelheid albumine en de hoeveelheid kreatinine die is uitgescheiden in een urine portie. Met deze bepalingen wordt het risico op het ontwikkelen van een nierziekte of een hart en vaatziekte ingeschat en vervolgd bij met name diabetes patienten en patienten met een hoge bloeddruk (hypertensie).

Wat meten we en waarom?

We meten de hoeveelheid albumine en de hoeveelheid kreatinine in een urine portie (bij voorkeur ochtend urine) met een urineonderzoek.

Albumine is het meest voorkomende eiwit in het bloed. Wanneer de nieren goed functioneren, zal er slechts een heel klein beetje albumine doorlekken naar de urine. Bij nierfalen worden grote hoeveelheden albumine door de nieren doorgelaten in de urine. Al lange tijd voor deze nierschade neemt het verlies van albumine in de urine geleidelijk toe. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij diabetes patienten en bij patienten met hypertensie. Wanneer we deze kleine hoeveelheden albumine in de urine kunnen aantonen (microalbuminurie) geeft dit aan dat de nieren mogelijk beschadigd zullen raken. De arts kan dan een behandeling instellen die verdere nierschade zoveel mogelijk voorkomt of uitstelt.

De hoeveelheid albumine wordt vergeleken met de hoeveelheid kreatinine. De hoeveelheid kreatinine is een maat voor de verdunning van de urine. Als er meer gedronken is de periode voor het uitplassen, dan zal de urine meer verdund zijn. Dit is dan te zien aan een lagere kreatinine concentratie. De albumine in de urine is dan dus ook verdund en lager dan je zou denken. Door alle albumine uitslagen te delen door de kreatinine uitslagen, kun je alle uitslagen met elkaar vergelijken, ongeacht hoeveel er gedronken is.

Wat wil de uitslag zeggen?

Een licht verhoogde waarde gedurende enkele maanden betekent dat de nierfunctie al niet meer helemaal optimaal is en er een grotere kans is op het ontwikkelen van een nierziekte. Hierbij is de kans op het ontwikkelen van hart en vaat ziekten (cardiovasculaire aandoeningen) ook verhoogd, vooral bij diabetes patienten.

  • Normale (lage) waarden betekenen dat de nierfunctie normaal is.
  • Tijdelijk licht verhoogde waarden kunnen worden veroorzaakt door koorts, infecties, training, hoge bloeddruk en verhoogde lipiden (zoals cholesterol).

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven