BRMO/ESBL

B8
B9

Algemene informatie

Als bacteriën niet goed meer reageren op de meest gebruikte antibiotica noemen we ze Bijzonder Resistente Micro-Organismen, ofwel BRMO. Resistentie van micro-organismen tegen meerdere groepen antibiotica komt steeds meer voor. Patiënten die een infectie hebben met BRMO zullen in de regel langer opgenomen blijven in het ziekenhuis en mogelijk een slechtere prognose hebben.

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Dit is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines en cefalosporines) kan afbreken. Hoewel de term ESBL strikt genomen staat voor de enzymen die de antibiotica afbreken, wordt zij in de praktijk gebruikt om de bacteriën zelf aan te duiden. De bacteriën die ESBL kunnen produceren zijn vaak gewone darmbacteriën (Klebsiella, Escherichia coli). Voor gezonde mensen zijn ESBL-producerende bacteriën niet gevaarlijk. Echter, voor mensen die een infectie hebben met deze bacteriën – bijvoorbeeld een urineweginfectie – en daarvoor behandeld moeten worden, kan het de behandeling bemoeilijken.
(bron: RIVM)

Een CPE is ook een BRMO. CPE staat voor carbapenemaseproducerende
Enterobacteriaceae. Sommige Enterobacteriaceae-stammen produceren carbapenemase, wat resistentie voor carbapenem-antibiotica tot gevolg kan hebben. Diagnostiek van CPE valt onder onderzoek BRMO/ESBL

MRSA is ook een BRMO: kijk voor diagnostiek infomatie bij MSRA.
VRE is ook een BRMO: kijk voor diagnostiek informatie bij VRE.

  • Bepaling: BRMO/ESBL screening
  • Methode/Techniek: bacteriële kweek
  • Materiaal: rectum afgenomen met een eSwab of feces
  • Benodigd volume: uitstrijk rectum mbv eSwab (roze dop) of 5 gram feces in een fecescontainer
  • Bewaartemperatuur tot transport: eSwab:2-24°C, feces 2-8°C
  • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
  • Uitslag bekend: 3-5 dagen
  • Resultaat: negatief/positief
  • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven