MSRA

B1 (keel)
B2 (neus)
B3 (perineum)
B4 (wond)
B5 (overig)
B6 (keel personeel)
B7 (neus personeel)

Algemene informatie

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) staat bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat hij, vooral in ziekenhuizen, epidemieën veroorzaakt. De bacterie is ongevoelig (resistent) voor behandeling met flucloxacilline en veel andere antibiotica. Ongeveer 0.2% van de Nederlandse bevolking draagt MRSA. (bron: RIVM)

Het tarief is afhankelijk van de gekozen diagnostiek.

 • Bepaling: MRSA screening
 • Methode/Techniek: kweek
 • Materiaal: keel, neus en perineum in eSwab voor kweek. Soms van een wond of andersoortig materiaal
 • Wijze van afname:
Neus: de wattenstok wordt in het voorste gedeelte van beide neusgaten (het neuspeutergebied) enkele malen langs de wand rondgedraaid
Keel: de beide tonsillen worden uitgestreken of, indien de tonsillen verwijderd zijn, de beide tonsilbogen
Perineum: het gebied van anus tot aan vagina of testikels wordt uitgestreken
Huidlaesies/wonden: uitstrijk met de wattenstok
Urine: urine afnameset gebruiken
 • Benodigd volume: nvt
 • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C (bij voorkeur koel bewaren)
 • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
 • Uitslag bekend: 3-5 dagen
 • Resultaat: negatief/positief met naam en resistentiepatroon. Een positief resultaat wordt door een arts microbioloog doorgebeld aan de aanvrager
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
 • Opmerking: een MRSA stam wordt verder geconfirmeerd en getypeerd door het RIVM
Afnamematerialenkaart
 • Bepaling: MRSA screening bij personeel
 • Methode/Techniek: kweek
 • Materiaal: eSwab van keel en neus
 • Wijze van afname:
Neus: de wattenstok wordt in het voorste gedeelte van beide neusgaten (het neuspeutergebied) enkele malen langs de wand rondgedraaid
Keel: de beide tonsillen worden uitgestreken of, indien de tonsillen verwijderd zijn, de beide tonsilbogen
 • Benodigd volume: nvt
 • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C (bij voorkeur koel bewaren)
 • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
 • Uitslag bekend: 3-5 dagen
 • Resultaat: negatief/positief met naam en resistentiepatroon. Een positief resultaat wordt door een arts microbioloog doorgebeld aan de aanvrager
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
 • Opmerking: een MRSA stam wordt verder geconfirmeerd en getypeerd door het RIVM
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven