Bloedbeeld volledig

BB42

Een volledig bloedbeeld is een van de meest aangevraagde bepalingen. Meestal wordt dit aangevraagd om een beeld te krijgen van de algemene gezondheid of om specifiek te screenen op de aanwezigheid van bloedarmoede (anemie), een bloedstollingsprobleem, een infectie of bloedkanker (leukemie). Een volledig bloedbeeld geeft informatie over het aantal en de soorten cellen in het bloed. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door het lichaam, witte bloedcellen zijn van belang bij de afweer en bloedplaatjes bij de bloedstolling.

Wat meten we en waarom?

De rode bloedcellen (RBC, erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten) en de bloedplaatjes (trombocyten) worden geteld en bekeken op hoe ze eruit zien: grootte, inhoud en vorm. Ook de hoeveelheid hemoglobine wordt bepaald. Zie voor waarom we bepaalde cellen meten de informatie bij de afzonderlijke testen op deze website.

  • Rode bloedcellen: aantal, grootte en vulling (MCV, MCH, MCHC), hemoglobine, vormafwijkingen, hematocriet.
  • Witte bloedcellen: aantal en bij afwijkende aantallen ook een uitsplitsing (diff) op de verschillende soorten leukocyten (neutrofielen, lymfocyten, monocyten, eosinofielen en basofielen en eventuele voorlopercellen als metamyelocyten, myelocyten, blasten).
  • Bloedplaatjes: aantal en grootte.

Wat wil de uitslag zeggen?

Zie hiervoor de uitleg op deze website bij de afzonderlijke testen: leukocyten, rood bloedbeeld, trombocyten, HB + MCV.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven