Trombocyten

BT12

Trombocyten (bloedplaatjes) zijn de kleinste cellen die voorkomen in het bloed. Bij beschadiging van een bloedvat (wond), hechten trombocyten zich op de plek van de beschadiging en brengen het bloedstollingsproces op gang. Trombocyten worden in het beenmerg gemaakt.

Wat meten we en waarom?

Wij meten het aantal trombocyten in uw bloed. Uw huisarts kan dit bloedonderzoek voor u aanvragen wanneer u snel blauwe plekken krijgt of wanneer wondjes lang blijven bloeden.

Wat wil de uitslag zeggen?

De uitslag geeft aan hoeveel trombocyten er in uw bloed aanwezig zijn. Een verlaagd aantal trombocyten in het bloed wijst op een verminderde aanmaak of een verhoogde afbraak van deze cellen. Bij een erg lage waarde kunnen er spontaan bloedingen optreden. Een hogere uitslag kan wijzen op een infectie of een beenmergaandoening. Ook bij een ijzergebrek kan er een teveel aan trombocyten ontstaan. Teveel trombocyten verhogen de kans op de vorming van een bloedstolsel in de bloedvaten (trombose).

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven