Wat is een bloeddrukmeting?

Een 24-uurs bloeddrukmeting, ook wel ambulante bloeddrukmeting genoemd, geeft een goed beeld van uw bloeddruk gedurende een volledig etmaal, 24 uur lang.

Hoe wordt een bloeddrukmeting gedaan?

Het aanbrengen van de 24-uurs bloeddrukmeter is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten. Net zoals u gewend bent bij de huisarts krijgt u een manchet om uw arm, met daaraan gekoppeld een apparaat dat u in een tasje aan een riem om uw middel draagt. Om een goed beeld te krijgen van uw bloeddruk is het belangrijk dat u uw gewone werk en activiteiten blijft uitvoeren. Op een meegeleverd formulier (dagboek) moet u uw activiteiten, en eventuele inname van medicatie, gedurende 24 uur registreren. Na 24 uur schakelt u het apparaat zelf uit en koppelt u het af. Vervolgens levert u het apparaat weer in bij Saltro.

Hoe bereid ik me voor op een bloeddrukmeting?

  • Draag losjes zittende bovenkleding, zonder strakke mouwen.
  • Houd er rekening mee dat de meetapparatuur niet nat mag worden. Tijdens het 24 uur durende onderzoek kunt u dus niet baden, douchen of zwemmen.
  • Over het algemeen kunt u uw normale dagelijkse activiteiten blijven uitvoeren.

Hoe lang duurt het voordat de uitslag van het onderzoek bekend is?

De ambulante bloeddrukmeting vindt plaats op verzoek van uw huisarts. Saltro stuurt de uitslag naar uw huisarts, die u vervolgens informeert. De reden hiervoor is dat uw arts bekend is met uw medische geschiedenis en de uitslag juist kan interpreteren.
Kijk hier voor meer praktische informatie over
urineonderzoek, ontlastingsonderzoek, sperma-onderzoek, bloedonderzoek en fundusfotografie
.

Wat zijn de kosten van dit onderzoek?

De tarieven per onderzoek zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar bepaalt welke kosten zij u vergoedt (houd rekening met uw eigen risico). We hebben een handig overzicht ontwikkeld zodat u een indicatie van de kosten kunt krijgen.
Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

Veel gestelde vragen

We raden u aan loszittende kleding te dragen. Vooral uw bovenkleding mag niet te strak zitten, omdat we de bloeddrukmeter om uw bovenarm vastmaken.
Nadat onze laborant u heeft uitgelegd hoe het onderzoek gaat, zal hij of zij de bloeddrukmanchet aanbrengen om een van uw armen. Dit is een zelfde soort band als de huisarts gebruikt bij het meten van uw bloeddruk. De manchet is gekoppeld aan een apparaat. U krijgt een riem met een tasje mee om het apparaat in te dragen. Het aanbrengen duurt ongeveer 15 minuten en is pijnloos. Verder krijgt u een registratieformulier mee. Hierop kunt u aangeven wanneer u medicijnen inneemt en welke activiteiten u onderneemt. Het liefst voert u tijdens het onderzoek uw normale activiteiten uit. Na 24 uur dient u het apparaat uit te schakelen. U kunt het apparaat dan afkoppelen en inleveren bij Saltro.
Saltro stuurt de resultaten van de ambulante bloeddrukmeting naar uw huisarts. U kunt met hem of haar contact opnemen om de uitslag te bespreken. Na het inleveren van het apparaat ontvangt uw huisarts binnen 3 werkdagen de uitslag.
  • Het aanvraagformulier van de huisarts
  • De eventuele uitnodigingsbrief van Saltro
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  • Uw zorgverzekeringspas

Legitimatiebewijs

Wij vragen u altijd om een geldig legitimatiebewijs. Saltro is namelijk als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te noteren. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wij verzoeken u dan ook een van deze legitimatiebewijzen mee te nemen naar een Saltro locatie.