Antibioticabeleid Saltro

In het antibiotica boekje van Saltro worden adviezen gegeven ten aanzien van antibioticabeleid en profylaxe in de eerste lijn, zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De (meest gangbare) infectieuze ziektebeelden zijn hoofdzakelijk ingedeeld in lijn met de NHG-index zodat dit het terugzoeken van antimicrobiële adviezen vergemakkelijkt.

Het geldende antimicrobiële beleid heeft in het algemeen betrekking op immunocompetente volwassen personen. In sommige gevallen wordt ook een advies gegeven voor immuungecompromitteerden maar dit is zeker niet sluitend. Graag hiervoor gebruik maken van het SWAB antibioticabeleid. Voor beleid ten aanzien van kinderen verwijzen we naar het SWAB antibioticaboekje voor kinderen
en het kinderformularium.

Er wordt geen nadruk gelegd op intraveneuze opties maar ervan uitgegaan dat verwezen wordt naar de tweede lijn indien noodzakelijk en verdere behandeling vereist is. Wat betreft informatie aangaande de desbetreffende diagnostiek is dat binnen de Saltro website te vinden onder op de pagina van medische microbiologie of via een link bij het ziektebeeld zelf.

  • De adviezen zijn opgesteld conform/aan de hand van NHG en SWAB, de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid versie 3.0 van januari 2019, waarbij de NHG leidend is.
  • Ook verwijzingen naar de Verenso, LCI en CBO richtlijnen zijn opgenomen.
  • Naast de website zijn de adviezen ook te raadplegen via uw mobiele telefoon.
Voor suggesties en aanvullingen op deze richtlijn kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog
via 030-236 11 00(optie één)
INDEX antibioticabeleid