Bloed- en urineonderzoek voor het CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vraagt in bepaalde gevallen voor personen, die met alcoholgebruik of drugsgebruik in het verkeer zijn aangehouden, gericht laboratoriumonderzoek aan in het kader van een psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid. Voor het afnemen van bloed en het inleveren van urine gelden de volgende instructies:

  • u moet een geldig legitimatiebewijs tonen
  • heeft u geen identificatiebewijs bij u, dan kan er geen bloed worden afgenomen of urine worden ingeleverd.
  • urine moet u op de locatie vers uitplassen in een aangereikt potje. Zelf meegebrachte urine, wordt niet in ontvangst genomen.

Afspraak maken

Hoe verloopt het onderzoek?

Er wordt gestart met het afnemen van bloed via een ader in de arm. Indien u ook urine moet inleveren, ontvangt u hiervoor een urinepotje van de Saltro medewerker. Op de de locatie vult u het potje met uw urine. Het gevulde potje moet u direct weer inleveren. De Saltro medewerker controleert de urine op versheid en verdunning.

Wat wordt onderzocht en hoe ontvangt u de uitslag?

Nadat uw bloed is afgenomen en u uw urine heeft ingeleverd wordt in ons laboratorium onderzocht of er aanwijzingen zijn voor het recente gebruik/misbruik van alcohol (bloed) of drugs (urine). Uw bloed wordt onderzocht op Carbohydraat Deficiënt Transferrine (CDT). CDT is een eiwit dat ontstaat bij overmatig alcoholgebruik. Het CDT percentage in bloed stijgt naarmate er meer alcohol gedronken wordt. Uw urine wordt onderzocht op drugsgebruik. Vervolgens wordt de uitslag gestuurd naar de aanvrager van het onderzoek. Na 1 week kunt u contact opnemen met uw aanvrager voor de uitslag.

Legitimatiebewijs

Wij vragen u altijd om een geldig legitimatiebewijs. Saltro is namelijk als zorgaanbieder wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te noteren. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wij verzoeken u dan ook een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar een Saltro-locatie.