Uitslagenportaal

Samen met huisartsen heeft Saltro het Saltro Uitslagenportaal ontwikkeld waar patiënten zelf de uitslag van hun onderzoek kunnen inzien. De patiënt krijgt in begrijpelijke taal informatie over en meer inzicht in zijn gezondheid en wordt zo meer betrokken bij het zorgproces. Bovendien kan hij zich beter voorbereiden op het gesprek met zijn arts. In het portaal zijn alleen klinisch chemische uitslagen te zien medische microbiologie en functie onderzoeken zullen volgen.

Gebruikers van het portaal geven aan dat dit inzicht vooral een geruststellende werking op hen heeft. Voor artsen geldt dat er alleen gebeld hoeft te worden met de patiënt als dat wenselijk is.

Veilig met DigiD

Via de website van de (huis)arts of de bovenstaande link naar de labuitslagen, logt de patiënt in met zijn DigiD. Goed beveiligd dus. De uitslagen zijn doorgaans binnen 24 uur beschikbaar voor zowel de patiënt als de aanvrager.

Afwijkende uitslagen worden doorgebeld

De aanvrager ontvangt via de gebruikelijke weg alle uitslagen. In urgente situaties neemt Saltro contact met hem op voordat de uitslagen op het Saltro Uitslagenportaal worden getoond, zodat de huisarts deze eerst rustig kan bespreken met de patiënt.

Meer informatie

Bekijk hieronder de instructievideo over het Saltro Uitslagenportaal. Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over het Saltro Uitslagenportaal? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

Bent u patiënt en heeft u vragen over het Saltro Uitslagenportaal? Neem dan contact op met de afdeling service & support van Saltro via 030-236 11 22 of serviceensupport@saltro.nl
We geven geen persoonlijke uitslagen telefonisch door.