Urine kweek bacterieel

U1
U2
U3
U4
U5

Algemene informatie

Middels een urinekweek kan onderzocht worden of er sprake is van een infectie van de urinewegen. Dat kan een infectie van de blaas of een opstijgende infectie van het nierbekken zijn. Door de urine op kweek te zetten wordt onderzocht of er ziekmakende bacteriën in de urine zitten, in welke hoeveelheid deze in de urine zitten en voor welke antibiotica deze bacteriën gevoelig zijn.

De wijze waarop urine afgenomen wordt is belangrijk voor de kwaliteit van de kweek. Urine kan snel gecontamineerd raken bij de afname met bacteriën van de huid of de genitaliën. Advies is voor een kweek midstraals urine af te nemen. Zie hiervoor afnameinstructie bij downloads onderaan deze pagina.

Belangrijke informatie om toe te voegen aan de kweekaanvraag is de aanwezigheid van een catheter inclusief soort catheter, het gebruik van antibiotica inclusief soort antibiotica en wanneer gestopt/ gestart, of er sprake is van een eenmalige catheterisatie of dat er sprake is van een urine afgenomen uit een nefrostoma. Deze informatie is bepalend voor de verwerking van de kweek in het laboratorium.

Het tarief is afhankelijk van de gekozen diagnostiek.

 • Bepaling: urinekweek middels dipslide
 • Methode/Techniek: kweek op kweekmedia
 • Materiaal: urine op dipslide
 • Benodigd volume: nvt
 • Bewaartemperatuur tot transport: 18-24°C
 • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur, maximaal 3 dagen
 • Uitslag bekend: 2-5 werkdagen
 • Resultaat: negatief of positief met vermelding van pathogene microorganisme(n) en resistentiebepaling
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie1)
 • Opmerking: de doorlooptijd is afhankelijk van de uitkomst van de kweek. Soms moeten aanvullende testen worden ingezet om tot een resultaat te komen. 50% van de urinekweken worden binnen 2 dagen gerapporteerd en 95% van de urinekweken worden binnen 5 dagen gerapporteerd
Afnamematerialenkaart
 • Bepaling: urinekweek
 • Methode/Techniek: kweek op kweekmedia
 • Materiaal: midstroom urine (zie verwijzing naar de afnameinstructie)
 • Benodigd volume: urineafnameset: urinecontainer (geel deksel) + geel/zwarte buis
 • Bewaartemperatuur tot transport: 2-8°C
 • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur, maximaal 2 dagen
 • Uitslag bekend: 2-5 werkdagen
 • Resultaat: negatief of positief met vermelding van pathogene microorganisme(n) en resistentiebepaling
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie1)
 • Opmerking: de doorlooptijd is afhankelijk van de uitkomst van de kweek. Soms moeten aanvullende testen worden ingezet om tot een resultaat te komen. 50% van de urinekweken worden binnen 2 dagen gerapporteerd en 95% van de urinekweken worden binnen 5 dagen gerapporteerd
Afnamematerialenkaart
Bepaling: urinekweek
Methode/Techniek: kweek op kweekmedia
Materiaal: urine middels éénmalige catheterisatie of urine middels een verblijfscatheter
Benodigd volume: urineafnameset: urinecontainer (geel deksel) + geel/zwarte buis
Bewaartemperatuur tot transport: 2-5°C
Bewaartijd tot analyse: Indien mogelijk binnen 24 uur, maximaal 2 dagen
Uitslag bekend: 2-5 werkdagen
Resultaat: negatief of positief met vermelding van pathogene microorganisme(n) en resistentiebepaling
Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie1)
Opmerking: De doorlooptijd is afhankelijk van de uitkomst van de kweek. Soms moeten aanvullende testen worden ingezet om tot een resultaat te komen. 50% van de urinekweken worden binnen 2 dagen gerapporteerd en 95% van de urinekweken worden binnen 5 dagen gerapporteerd.
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven