Semenanalyse (sperma-onderzoek) voor fertiliteitsonderzoek

SPFE
Semen onderzoek kan alleen door de patiënt zelf op afspraak worden ingeleverd bij de receptie van het Saltro hoofdkantoor. Ga naar de online afsprakenmodule voor het maken van een afspraak.

Semen onderzoek kan alleen op afspraak worden ingeleverd op werkdagen tussen 8 en 12 uur op werkdagen. Er moet altijd een aanvraagformulier door de huisarts worden meegegeven (ook bij zorgdomein aanvraag).

Semen (of sperma) onderzoek wordt uitgevoerd als controle na vasecctomie (sterilisatie) en voor het inschatten van de vruchtbaarheid (fertiliteit) bij de man en de kans op spontane zwangerschap bij een kinderwens. Het is van belang om bij de aanvraag duidelijk aan te geven of het om een fertiliteits onderzoek of controle vasectomie betreft. Dit zijn aparte aanvragen op het aanvraagformulier voor de huisarts en bij het plannen van een online afspraak (zowel op papier als digitaal).

Voor een betrouwbare beoordeling van de spermacellen geldt altijd dat het noodzakelijk dat de intructies exact worden opgevolgd. U vindt de instructies voor het spermaonderzoek hier.

Laat uw patiënt rekening houden met het volgende:
  • Semenonderzoek kan alleen op werkdagen worden ingeleverd bij het laboratorium van Saltro (Mississippidreef 83, Utrecht)
  • Het sperma moet maximaal 1 uur voor de afspraak geproduceerd zijn i.v.m. de kwaliteit van het sperma.
  • Na 2-7 dagen onthouding is de kwaliteit van het sperma het beste te beoordelen.
  • Legitimatie is verplicht bij het inleveren van sperma onderzoek: dus de patiënt moet het materiaal zelf inleveren.

Wat meten we en waarom?

Bij onderzoek naar de vruchtbaarheid (fertiliteit) beoordelen we de stroperigheid, het volume (V), de concentratie (C) aan spermacellen en de beweeglijkheid (M) van de spermacellen. Het volume, de concentratie en de beweeglijkheid worden samen beoordeeld in de VCM uitslag. De VCM wordt vervolgens gebruikt als maat voor de kwaliteit van het sperma en het inschatten van de kans op een spontane zwangerschap.

Wat wil de uitslag zeggen?

Bij onderzoek naar vruchtbaarheid verlopen de rapportage en procedure van het spermaonderzoek bij Saltro volgens de NHG-Standaard Subfertiliteit, de WHO richtlijn en het Advies van de werkgroep Semen NVKC/KLEM uit 2020. Bij een verminderde kwaliteit van het sperma is het advies altijd om het onderzoek te herhalen. Sperma kwalititeit wisselt namelijk er dag. De beste uitslag van de 2 testen is de definitieve uitslag, die gebruikt wordt door de (huis)arts bij het verdere beleid. Bij normale bevindingen kan, aan de hand van een eveneens hieronderstaande tabel, de NHG standaard subfertiliteit en de Freya website de kans op zwangerschap worden vastgesteld en daarmee het verdere beleid. Voor het toepassen van de tabel is het percentage progressief bewegende spermatozoa nodig. Dit vindt u terug in de uitslag als het percentage genoemd bij 'motiliteit'.Bij herhalend afwijkend spermaonderzoek is het advies het paar te verwijzen naar een gynaecoloog of, wanneer er geen zaadcellen aanwezig zijn, naar de uroloog. Klik hier voor de informatie voor patiënten.

Concentratie
Interpretatie
Geen zaadcellen aanwezig
Er is sprake van azoöspermie. 
Advies: patiënt verwijzen naar de tweede lijn (uroloog) voor vervolgonderzoek.
< 2 miljoen/ml (wel zaadcellen aanwezig)
Concentratie spermacellen lager dan meetbereik van de gebruikte methode. De beweeglijkheid kan niet betrouwbaar vastgesteld worden. 
Advies: patiënt verwijzen naar de tweede lijn voor een tweede afname met een andere meetmethode.
VCM=(volume x concentratie x mobiliteit)/100
< 1
Ernstig verminderde sperma kwaliteit. 
Advies: volgens richtlijn onderzoek herhalen.
1-3
Verminderde sperma kwaliteit.
Advies: volgens de richtlijn onderzoek herhalen.
< 3 bij herhaling
Bij herhaling verminderde sperma kwaliteit.
Advies: patiënt verwijzen naard e tweede lijn (gynaecoloog) voor vervolgonderzoek.
> 3
Normale sperma kwaliteit. Voor kans op zwangerschap zie tabellen NHG standaard mannelijke subfertiliteit en prognostisch model van Freya

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven