Rotavirus + Adenovirus

F11

Algemene informatie

Een rotavirusinfectie kenmerkt zich door plots opkomende diarree, koorts en braken. De incubatietijd is ongeveer 1 tot 3 dagen. Rotavirus kan vooral bij jonge kinderen en bij kwetsbare ouderen een ernstiger verloop hebben. In de NHG richtlijn Acute Diarree wordt geadviseerd zeer terughoudend te zijn bij het aanvragen diagnostiek naar virale verwekkers van diarree omdat de uitslag doorgaans geen klinische consequenties heeft. Rotavirus kan in instellingen uitbraken veroorzaken, in die omgeving is het noodzakelijk hygienemaatregelen te nemen om verspreiding in de instelling te voorkomen.

Adenovirus kan een verwekker zijn van acute diarree bij met name jonge kinderen. Het ziektebeeld verloopt meestal mild, de incubatietijd is ongeveer 7 dagen. De Rota-Adeno test beperkt zich tot het aantonen van adenovirus type 40/41 wat sterk geassocieerd is met gastro-enteritis. Het is mogelijk ook andere typen adenovirus te diagnosticeren met behulp van moleculaire diagnostiek (PCR). Er zijn veel verschillende typen adenovirus en deze kunnen ook andere infecties (klachten) geven dan diarree zoals ontstekingen aan de luchtwegen, de ogen (conjunctivitis) of de blaas. Advies is indien de wens bestaat onderzoek in te zetten naar andere infecties en typen contact op te nemen met de dienstdoende arts microbioloog voor overleg.

Op basis van de kliniek is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende virussen die een virale gastro-enteritis kunnen veroorzaken. Daarom worden Norovirus, Adenovirus en Rotavirus altijd gelijkertijd getest.

In de NHG richtlijn Acute Diarree wordt geadviseerd zeer terughoudend te zijn bij het aanvragen diagnostiek naar virale verwekkers van diarree omdat de uitslag doorgaans geen klinische consequenties heeft.

  • Bepaling: rotavirus en adenovirus
  • Methode/Techniek: antigeenbepaling dmv immuno-assay
  • Materiaal: feces (in feces container)
  • Benodigd volume: 5 gram
  • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C
  • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 2 dagen
  • Uitslag bekend: 1-2 werkdagen
  • Reusltaat: negatief/positief. Positief resultaat van een patient uit een verpleeghuisinstelling wordt door een laboratorium medewerker doorgebeld aan de aanvrager
  • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie1)
  • Opmerking: rota- en adenovirus wordt altijd in combinatie met het Norovirus in 1 pakket uitgevoerd, dit is het Rota/adeno/Noro PCR pakket bij vriale gastro enteritis.
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven