Mycoplasma genitalium

S17

Algemene informatie

Mycoplasma genitalium is een seksueel overdraagbare bacterie, en kan urethritis veroorzaken. Daarnaast kan dit micro-organisme een rol spelen bij cervicitis en PID. In veel gevallen verloopt een infectie echter asymptomatisch. Een relatie met ernstige complicaties of gevolgen op de lange termijn, zoals onvruchtbaarheid of vroeggeboorte in de zwangerschap, is niet bewezen. Een groot probleem is de snel stijgende macrolide (azitromycine) resistentie, waardoor een resistentiebepaling van belang is. (Bron: Soaids Nederland)

  • Bepaling: Mycoplasma genitalium PCR
  • Methode/techniek: moleculaire diagnostiek middels PCR
  • Materiaal:
voor mannen: eerste straal urine opvangen en binnen 24 uur overbrengen in Aptima urine (buis met geel etiket) of urethra uitstijk in Aptima swab (buis met oranje etiket)
voor vrouwen: uitstrijk cervix met Aptima swab (buis met oranje etiket)
  • Benodigd volume:
voor mannen: minimaal 2 ml urine opvangen en binnen 24 uur met de bijgeleverde pipet overbrengen in Aptima urine buis. Of een Aptima swab afnemen
voor vrouwen: Aptia swab afnemen
  • Bewaartemperatuur tot transport: Aptima urine 2-24°C. Aptima swab 2-24°C
  • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
  • Uitslag bekend: 3-5 werkdagen
  • Resultaat: negatief/positief. Indien positief wordt ook azitromycine PCR gevoeligheid bepaald (Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht)
  • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
  • Opmerking: Indien nodig wordtAzitromycine PCR onderzoek uitbesteed
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven