Mazelen virus

V12

Algemene informatie

Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar en wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten.

Mazelen is een ziekte in groep B2, waarvoor meldingsplicht geldt. Dat houdt in dat (huis)artsen en hoofden van laboratoria een vastgesteld geval van mazelen binnen 1 werkdag moeten melden aan de GGD in de regio. Hiervoor is laboratoriumbevestiging noodzakelijk.

Welke vorm van diagnostiek?

In het acute stadium van infectie is het mazelenvirus RNA door middel van PCR aantoonbaar in een keeluitstrijk en urine. In de acute fase heeft onderzoek door middel van PCR de voorkeur.

Diagnostiek is ook mogelijk door het bepalen van antistoffen (IgM en IgG), maar is alleen zinvol als het acute stadium van de ziekte voorbij is. Voor patiënten (gevaccineerd of ongevaccineerd) die geen klinisch beeld van mazelen hebben, maar wel willen weten of zij antistoffen hebben, volstaat het om een serumbuis in te sturen voor het bepalen van antistoffen met als aanvraag 'screening op mazelen IgG antistoffen'. 

Het tarief is afhankelijk van de gekozen diagnostiek.

 • Bepaling: mazelenvirus PCR
 • Methode/techniek: real-time PCR
 • Materiaal: keeluitstrijk in eSwab (roze dop) of urine (wit/zwarte buis)
 • Benodigd volume: swab in eSwab (roze dop) of 2 ml urine (wit/zwarte buis)
 • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C
 • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname (maximaal 3 dagen)
 • Uitslag bekend: onderzoek wordt uitbesteed. 1-2 werkdagen
 • Resultaat: negatief/positief
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog:030-2361100 (optie 1)
 • Opmerking: in het geval van een positief resultaat neemt de arts microbioloog contact op met de aanvrager. Verder wordt er door ons een melding gemaakt bij de GGD in de betreffende regio.
Afnamematerialenkaart
 • Bepaling: diagnositek naar mazelen virus antistoffen IgG en IgM. Voor screening op mazelen virus antistoffen IgG
 • Uitslag bekend: 3 werkdagen
 • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 / of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog: 030-2361100 (optie 1)
 • Opmerking: voor een positief resultaat wordt contact opgenomen met de aanvrager. En er wordt een melding gemaakt bij de GGD in de betreffende regio.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven