Influenza virus

L5

Algemene informatie

Influenzavirus geeft een infectie van de luchtwegen en is bekend als het griepvirus. Infecties met influenzavirus komen met name in de wintermaanden voor tijdens het griepseizoen. De klassieke kenmerken van een infectie met influenzavirus zijn 1) een acuut begin, 2) hoesten, neusverkoudheid, niezen, pijn achter het borstbeen, zere keel en 3) koorts tot 39 graden Celsius of hoger, gewrichts- en spierpijnen, hoofdpijn, koude rillingen en algeheel ziek voelen. De klachten bij personen die geinfecteerd raken met influenzavirus kunnen echter sterk verschillen van geen of mild verlopende klachten van de bovenste luchtwegen tot een ernstige infectie van de lage luchtwegen. Na besmetting ontstaan binnen 1 tot 5 dagen klachten (incubatieperiode). Personen die griep ontwikkelen zullen meestal binnen 1 tot 3 weken volledig herstellen.

Er zijn verschillende typen influenzavirus: type A en B en meer zeldzaam type C. De diagnostiek naar een influenzavirus infectie berust op het direct aantonen van het influenzavirus in een uitstrijk van de keel, een diepe nasopharynx uitstrijk. Omdat griep doorgaans mild verloopt en herstel snel optreedt is het meestal niet nodig om diagnostiek in te zetten. Een uitzondering hierop is het aantonen van infecties bij personen die woonachtig zijn in verpleeg- of verzorghuizen omdat in deze woonomgevingen specifieke maatregelen genomen worden ter voorkoming van verdere verspreiding binnen het instituut.

  • Bepaling: influenza PCR
  • Methode/techniek: moleculaire diagnostiek middels PCR
  • Materiaal: keeluitstrijk
  • Benodigd volume: swab in UTM medium (rode dop)
  • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C
  • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
  • Uitslag bekend: 1-2 werkdagen
  • Resultaat: negatief/ positief. Positief resultaat wordt door een arts microbioloog doorgebeld aan de aanvrager
  • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven