Helicobacter Pylori

BH66
F2

Algemene informatie

In Nederland heeft ruim 30% van de mensen met maagklachten de Helicobacter pylori bacterie in hun maag. Bij mensen met maagklachten uit mediterrane landen, het Midden- of Verre Oosten, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika komt de bacterie veel vaker voor (bij drie van de vier mensen). De bacterie kan een ontsteking van het maagslijmvlies veroorzaken. Dit kan maagklachten geven en soms een zweer van de maag of van de twaalfvingerige darm. (bron: www.thuisarts.nl)

Of er sprake is van een infectie met Helicobacter pylori kan op meerdere manieren worden onderzocht: invasief met endoscopie of niet-invasief met laboratorium testen. Er zijn drie soorten laboratoriumonderzoeken mogelijk: onderzoek naar Helicobacter pylori in de feces, onderzoek naar antistoffen tegen Helicobacter pylori in het serum (serologie) of onderzoek naar de aanwezigheid van Helicobacter pylori in de maag middels een ureumademtest. (bron: NHG Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek)
Ureumademtest wordt niet meer uitgevoerd bij Saltro.

Het tarief is afhankelijk van de gekozen diagnostiek.

De testeigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) van serologie ten opzichte van de feces antigeentest of de ureumademtest is slechter. Ook neemt de positief voorspellende waarde van de test in een populatie waarin de prevalentie daalt af (situatie in Nederland). Dit zijn de belangrijkste redenen om de serologie niet meer te adviseren als eerste keuze voor diagnostiek. (Bron NHG LESA richtlijn; laboratoriumdiagnostiek maagklachten)

De serologie kan overwogen worden indien een patient het gebruik van een protonpompremmer niet kan stoppen. Afwezigheid van antistoffen tegen Helicobacter pylori maakt een ulcus als gevolg van een Helicobacter pyloriinfectie minder waarschijnlijk. De serologie kan ook gebruikt worden voor het controleren van de eradicatie na behandeling. Een eradicatie is succesvol indien er sprake is van een viervoudige titerdaling in een serumpaar afgenomen vlak voor aanvang therapie (serum 1) en 4 – 6 maanden na aanvang therapie (serum 2).
De diagnostische eigenschappen van de antigeentest zijn vergelijkbaar met de ureumademtest en beter dan die van serologisch onderzoek (Bron NHG LESA richtlijn; laboratoriumdiagnostiek maagklachten).
H. pylori antigeentest

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven