Enterovirus

V13

Algemene informatie

Enterovirussen en parechovirussen vormen samen een grote groep virussen die veel verschillende ziektebeelden kunnen veroorzaken van wisselende ernst. Bekende ziektebeelden die veroorzaakt worden door entero- of parechovirussen zijn polio, hersenvliesontsteking, hand-voet mond ziekte, luchtweginfecties, pleurodynie of ziekte van Bronholm, ontsteking van hartspier of hartzakje, ontsteking van de conjunctiva, diarree of meer algemene verschijnselen van ziek zijn koortsig, hoofdpijn, spierpijn. De meeste infecties met een enterovirus verlopen zonder duidelijke klachten (subklinisch) of milde, voorbijgaande klachten. Infecties met entero- en parechovirussen komen het hele jaar voren. Diagnostiek is meestal gegeven het milde verloop van de meeste episodes niet nodig.

De diagnostiek naar een enterovirus infectie berust op het aantonen van specifiek entero- /parechovirus-RNA middels een PCR-bepaling in bloed, blaasjesvocht, keelwat of feces. Serologie is zinvol van gepaarde sera, waarbij het eerste serum bij voorkeur afgenomen is binnen één week na de eerste ziektedag en het tweede serum minimaal 14 dagen later. De serologie is met name bruikbaar voor het stellen van een diagnose achteraf.

  • Bepaling: entero/parechovirus PCR
  • Methode/techniek: moleculaire diagnostiek middels PCR
  • Materiaal: feces, blaasjesvocht of keeluitstrijk in eSwab (roze dop)
  • Benodigd volume: 5 gram feces of swab in eSwab (roze dop)
  • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C
  • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname (maximaal 3 dagen)
  • Uitslag bekend: onderzoek wordt uitbesteed. 2-5 werkdagen
  • Resultaat: negatief/positief (Parechovirus uitslag wordt ook gerapporteerd, omdat er een paket onderzoek wordt verricht)
  • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog: 030-2361100 (optie 1)
  • Opmerking: een positieve uitslag wordt gevolgd door een typering indien het materiaal feces is
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven