Chlamydophila psittaci

L8

Algemene informatie

Chlamydia psittaci is een bacterie die voorkomt bij de vogels (gastheer) en bekend staat als de verwekker van papegaaienziekte. Vogels zijn drager van de bacterie en scheiden deze uit via hun uitwerpselen. Besmet materiaal kan zeer lang (> 8 maanden) infectieus blijven voor mensen. Mensen worden ziek door het gedroogde besmette materiaal in te ademen. Een infectie met Chlamydia psittaci kan zeer wisselend verlopen: de infectie kan geen klachten geven, een griepachtig beeld met spierpijn, hoofdpijn en koorts geven of een ernstige pneumonie of ernstige systemische infectie met multi-orgaan falen veroorzaken.

Een Chlamydia psittaci infectie kan worden aangetoond met serologie of een moleculaire diagnostiek bepaling (PCR). De diagnose van met name de milder verlopende infecties wordt meestal gesteld op basis van de klachten en de uitkomsten van de serologie. Een significante titerstijging tussen het serum afgenomen in de acute fase en een serum afgenomen 6 weken na het eerste serum geeft een definitieve conclusie.

In de acute fase kan de diagnose ook gesteld worden met behulp van een PCR bepaling. Buiten het ziekenhuis is dit bij voorkeur een opgehoest sputum. De gevoeligheid (sensitiviteit) van een diepe keeluistrijk is lager dan sputum. Neem naast deze diagnostiek ook altijd een serum af omdat zeker bij mildere infecties de gevoeligheid van de PCR onvoldoende is om een infectie uit te sluiten.

  • Bepaling: Chlamydia psittaci PCR
  • Methode/techniek: moleculaire diagnostiek middels PCR
  • Materiaal: sputum voor PCR
  • Benodigd volume: 2 ml sputum
  • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C (bij voorkeur koel bewaren)
  • Bewaartijd tot analyse: indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
  • Uitslag bekend: onderzoek wordt uitbesteed. 7-9 werkdagen (in overleg sneller)
  • Resultaat: negatief/positief
  • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)
Afnamematerialenkaart

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven