Cannabis (THC) in urine

CANN
Met deze test wordt de aan- of afwezigheid van cannabis of cannabis achtige stoffen in urine aangetoond. Bij een positieve uitslag kan een bevestigingstest (confirmatie) worden aangevraagd, die op een ander laboratorium met een andere meetmethode wordt uitgevoerd.

Wat meten we en waarom?

We meten verschillende cannabis metabolieten in 1 keer tegelijk, omdat ze een vergelijkbare molecuulstructuur hebben. De meest belangrijke component is THC. We kunnen met de screenende methode geen onderscheid maken tussen de verschillende metabolieten, alles wordt bij elkaar opgeteld. Bijtwijfel over de aanwezigheid van cannabis in de urine kan een bevestigingstest worden aangvraagd.

De vraagstelling is de verdenking op misbruik van cannabis (wiet, hasj) of het controleren van mensen waarbij eerder misbruik is aangetoond. Er wordt ook altijd een kreatinine in de urine meegemeten om te corrigeren voor (al dan niet opzettelijke) verdunning van de urine.

Wat wil de uitslag zeggen?

Een positieve uitslag van het urineonderzoek betekent dat er cannabis-achtige stoffen zijn gevonden in de urine. Dit kan een aanwijzing zijn voor het gebruik van cannabis (wiet, hasj) in de afgelopen periode. Over het algemeen is het 5 dagen bij sporadisch gebruik van kleine hoeveelheden tot wel 5 weken bij langdurig gebruik of gebruik van grote hoeveelheden aantoonbaar in de urine. Cannabis wordt opgelsagen in vetweefsel en daaruit langzaam afgegeven. Personen met meer vet hebben daarom vaak langer verhoogde waarden in urine dan personen met een laag vetpercentage. Het verschilt dus per persoon hoe lang cannabis meetbaar is.

Een negatieve uitslag betekent dat er geen cannabis achtige stoffen zijn gevonden in de urine en dat het gebruik vrijwel is uitgesloten.

Bij zeer lage kreatinine concentraties zijn resultaten niet goed bruikbaar, vanwege te veel verdunde urine (bijvoorbeeld na het drinken van veel water of door met opzet bijmengen van de urine met water).

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven