Benzodiazepinen in urine

BEND

Met deze test wordt de aan- of afwezigheid van benzodiazepinen aangetoond. Bij een positieve uitslag kan een bevestigingstest (confirmatie) worden aangevraagd, die op een ander laboratorium met een andere meetmethode wordt uitgevoerd.

Wat meten we en waarom?

We meten verschillende benzodiazepinen in 1 keer tegelijk, omdat ze een vergelijkbare molecuulstructuur hebben. Voorbeelden van benzodiazepinen zijn oxazepam, diazepam, en andere 'pammen'. We kunnen met de screenende methode geen onderscheid maken tussen de verschillende benzodiazepinen, alles wordt bij elkaar opgeteld. Welke benzodiazepine het precies is/zijn, moet worden aangetoond met een bevestigingstest.

De vraagstelling is de verdenking op misbruik van benzodiazepinen of het controleren van mensen waarbij eerder misbruik is aangetoond. Ook kan het gebruikt worden om te kijken of de patient door een arts voorgeschreven benzodiazepinen wel echt gebruikt. Er wordt ook altijd een kreatinine in de urine meegemeten om te corrigeren voor (al dan niet opzettelijke) verdunning van de urine.

Wat wil de uitslag zeggen?

Een positieve uitslag van het urineonderzoek betekent dat er een of meer benzodiazepinen of daarop lijkende stoffen zijn gevonden in de urine. Dit kan een aanwijzing zijn voor het gebruik van drugs in de afgelopen 3 dagen bij kortdurend gebruik tot 4-6 weken bij chronisch gebruik. De uitslag kan ook fout-positief zijn door de aanwezigheid van een stof die op een benzodiazepine lijkt, bijvoorbeeld andere medicatie.

Een negatieve uitslag betekent dat er geen benzodiazepinen zijn gevonden in de urine en dat het gebruik van vrijwel is uitgesloten.

Bij zeer lage kreatinine concentraties zijn uitslagen niet goed bruikbaar, vanwege te veel verdunde urine (bijvoorbeeld na het drinken van veel water of door bijmenging van de urine met water).

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven