Amfetaminen (waaronder XTC en methamfetamine) in urine

AMPT

Met deze test wordt de aan- of afwezigheid van amfetamine-achtige drugs of abuse (waaronder XTC en methamfetamine) aangetoond. Bij een positieve uitslag kan een bevestigingstest (confirmatie) worden aangevraagd, die op een ander laboratorium met een andere meetmethode wordt uitgevoerd.

Wat meten we en waarom?

We meten alle stoffen die de een molecuulstructuur hebben zoals amfetamine. Vraagstelling is de verdenking op drugs misbruik of het controleren van mensen waarbij eerder drugs misbruik is aangetoond. Er wordt ook altijd een kreatinine in de urine meegemeten om te corrigeren voor (al dan niet opzettelijke) verdunning van de urine.

Wat betekent de uitslag?

Een positieve uitslag van het urineonderzoek betekent dat er amfetamine of daarop lijkende stoffen zijn gevonden in de urine. Dit kan een aanwijzing zijn voor het gebruik van drugs in de afgelopen 1-4 dagen. Welke drugs het precies is/zijn, moet worden aangetoond met een bevestigingstest. De uitslag kan ook fout-positief zijn door de aanwezigheid van een stof die op amfetamine lijkt, bijvoorbeeld medicatie.

Een negatieve uitslag betekent dat er geen amfetamine-achtige stofffen zijn gevonden in de urine en dat het gebruik van amfetaminen is uitgesloten.

Bij zeer lage kreatinine concentraties zijn uitslagen niet goed bruikbaar, vanwege te veel verdunde urine (bijvoorbeeld na het drinken van veel water of door bijmenging van de urine met water).

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven