Datum
22 december 2020

Pandemielab Saltro van start

Maandag 21 december is het Hudsonlab, het fonkelnieuwe hoog volume laboratorium voor coronadiagnostiek van Saltro in Utrecht, officieel van start gegaan. In het pandemielab op een steenworp afstand van de huidige vestiging van Saltro in Overvecht kunnen dagelijks grote aantallen PCR-tests worden geanalyseerd. De capaciteit wordt in de komende maanden stapsgewijs opgevoerd tot maximaal 30.000 analyses dag.

Indrukwekkend

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is blij met het nieuwe pandemielab: “Indrukwekkend dat Saltro in zo’n korte tijd dit lab heeft neer weten te zetten. We gaan de komende tijd alleen maar meer en intensiever testen om het virus dichter op de hielen te zitten. De hoge volumes die dit nieuwe lab aankan zijn zeer welkom om de testcapaciteit die we daarvoor nodig hebben verder op te schroeven.”

Het Hudsonlab van Saltro richt zich in eerste instantie op het analyseren van tests afkomstig van de teststraten van de GGD’en, op de publieke gezondheidszorg dus. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de actuele behoefte, zal het laboratorium daarnaast in de toekomst ook voor andere doelen en doelgroepen worden ingezet.

Opschalingslaboratorium

Met het ministerie van VWS en de landelijke GGD zijn afspraken gemaakt over de afname van de PCR-tests. Daarnaast wordt samen met het ministerie VWS en ketenpartners verkend welke functie(s) het laboratorium voor de langere termijn kan vervullen. Te denken valt aan opschalingslaboratorium bij toekomstige pandemieën, naar het voorbeeld van het calamiteitenhospitaal. Of aan regionaal moleculair laboratorium voor de eerste en tweedelijns zorg. Een dergelijk perspectief past in het veranderende diagnostisch landschap onder invloed van de ontwikkelingen in de zorg zoals schaalvergroting en specialisatie.

Speciale projectorganisatie

Saltro heeft voor de bouw en bedrijfsvoering van het pandemielab een speciale projectorganisatie opgezet, zodat de kernactiviteiten voor de eerstelijns zorg normaal doorgang kunnen vinden en de staande organisatie niet belast wordt door het pandemielab.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met Wim Knol, corporate communicatieadviseur Saltro,