Datum
15 februari 2021

Minister Hugo de Jonge bezoekt Pandemielab Hudson

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, heeft op maandag 15 februari een werkbezoek gebracht aan het Hudson laboratorium van Unilabs Nederland in Utrecht. Het hypermoderne pandemielaboratorium is eind vorig jaar in recordtijd uit de grond gestampt, om de landelijke testcapaciteit, nodig voor het effectief indammen van de verspreiding van COVID-19, op het vereiste niveau te brengen. Op de locatie in Overvecht kunnen dagelijks tot wel 30.000 PCR-tests worden geanalyseerd.

Hoogvolumelab

Het Hudsonlab richt zich in eerste instantie op het analyseren van PCR tests afkomstig van de teststraten van de GGD’en in het hele land, op de publieke gezondheidszorg dus. Afhankelijk van de benodigde capaciteit en de actuele testbehoefte, zal het laboratorium daarnaast in de toekomst ook voor andere doelen en doelgroepen worden ingezet.

Minister De Jonge is blij met de komst van het nieuwe hoogvolumelab: "Mede dankzij uitbreidingen als deze beschikken we nu ook in Nederland over voldoende grote moleculaire laboratoria om in geval van een pandemie grootschalig en snel te testen. Dat is belangrijk om adequaat de verspreiding van het virus in beeld te brengen en daar waar het virus oplaait, gericht in te kunnen grijpen."

Internationaal moleculair kenniscentrum

Met het ministerie van VWS en de landelijke GGD zijn afspraken gemaakt over de afname van PCR-analyses. Daarnaast wordt samen met het ministerie en ketenpartners verkend welke functies het laboratorium op de langere termijn kan vervullen. Te denken valt aan opschalingslaboratorium bij toekomstige pandemieën en aan moleculair laboratorium voor de eerste en tweedelijnszorg. Unilabs Nederland wil het Hudsonlab door ontwikkelen tot internationaal moleculair kenniscentrum.

Meer centrale regie

Saltro, onderdeel van Unilabs, ziet graag dat er veel meer tests naar Overvecht worden gestuurd. "Dat is logistiek veel slimmer en efficiënter dan tests verspreiden over meerdere andere laboratoria", zegt Esther Talboom. "Wij denken dat het belangrijk is meer centrale regie te hebben op de verdeling." Bekijk hier het item op RTV Utrecht.

Bekijk hier

Meer informatie

Wim Knol, corporate communicatieadviseur van Saltro