Aderverkalking

Wat is aderverkalking?

Bij aderverkalking worden uw slagaders nauwer. Daardoor komt er minder bloed terecht bij de organen in uw lichaam. Aderverkalking kan soms pas na tientallen jaren leiden tot hart- en vaatziekten. Aderverkalking is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland.

Aderverkalking in de slagaders

Bij ernstige aderverkalking (atherosclerose) kan een slagader vernauwd raken. Als er dan trombose bij de vernauwing optreedt, kan dat obstructie van het vat en/of embolieën veroorzaken. Antistollingsmedicijnen helpen trombose te voorkomen. De specialist bepaalt welke antistollingsmedicijnen u nodig heeft.

Aderverkalking in de lichaamsslagader

Als er sprake is van aderverkalking in de aorta, neemt de kans op trombose toe. Om embolieën te voorkomen is langdurig gebruik van antistollingsmedicijnen nodig

Aderverkalking in de slagaders naar de hersenen

Wanneer een slagader naar de hersenen verstopt raakt, ontstaat een herseninfarct of beroerte. Antistollingsmedicijnen worden preventief ingezet om herseninfarcten door trombose tegen te gaan. Ook na een herseninfarct of TIA (beperkte hersenembolie) worden antistollingsmedicijnen gebruikt. De antistollingsbehandeling is meestal langdurig. Soms is een operatie nodig aan (één van de) grote halsslagaders die de hersenen van bloed voorzien.

Informatie over trombose

Aderverkalking in perifere slagaders (naar benen)

Aderverkalking in perifere slagaders kan leiden tot lokale trombose, waardoor de slagader wordt afgesloten. Bij arteriële trombose van een been bijvoorbeeld, wordt de toevoer van bloed en zuurstof naar delen van het been gestremd. Dit kan leiden tot het afsterven (necrose) van sommige weefsels. Het been wordt dan wit en pijnlijk. Snel ingrijpen is noodzakelijk. Het gebruik van antistollingsmedicijnen alleen is vaak niet voldoende. Meestal is het zaak om het stolsel chirurgisch te verwijderen of door middel van bijzondere medicijnen (trombolytica) het stolsel op te lossen. Gezien de ernst van de aandoening zal de antistollingsbehandeling een langdurig of zelfs levenslang karakter hebben.

Aderverkalking in de slagaders naar het hart

De slagaders naar het hart heten kransslagaders. Een vernauwing van de kransslagaders veroorzaakt zuurstofgebrek van het hart. Om een hartinfarct door trombose te voorkomen bij mensen met anginaklachten (pijn op de borst bij zuurstofgebrek van het hart) worden antistollingsmedicijnen ingezet.

Beginnende aderverkalkingBij aderverkalking worden uw slagaders nauwer. Daardoor komt er minder bloed terecht bij de organen in uw lichaam.
Ophoping vetachtige stoffen in de aderVetachtige stoffen in het bloed kunnen aan de binnenwand van een ader blijven plakken ophopen. Zo'n verstopping noemen we 'plaque'. Als die vernauwde slagader verder verstopt raakt, kan een deel van uw lichaam te weinig bloed krijgen.

Bypass- of omleidingsoperatie

Een bypass- of omleidingsoperatie is een behandeling bij ernstige vernauwingen in de kransslagaders van het hart. Hierbij wordt een bloedvat elders uit het lichaam gehaald en gebruikt om een omleiding (bypass) om de vernauwing heen te maken. Na deze operatie is het zaak dat de nieuw aangelegde bypasses open blijven. Het gebruik van antistollingsmedicijnen vermindert de kans op vernauwing door trombose.

Dotterbehandeling

Een dotterbehandeling wordt door de specialist ook wel ballondilatatie en percutane coronaire interventie genoemd. Hierbij wordt via een slagader in de lies, pols of elleboog een dunne draad in de vernauwde kransslagader van het hart aangebracht. Daarna wordt de slagader opgerekt met een soort ballonnetje. In de meeste gevallen wordt ook een stent geplaatst. Een stent is een soort balpenveertje van metaal dat de vaatwand extra ondersteuning geeft. Het voorkomt dat het bloedvat na het dotteren weer terugveert. Antistollingsmedicijnen helpen ook bij het doorgankelijk houden van het bloedvat door de kans op trombose te verminderen.