Zelfdoseren

Digitaal doseersysteem Tropaz

Zelfdoseren gaat via het digitale doseersysteem van Tropaz. Alleen cliënten die in Portavita de dosering zelf deden kunnen hier gebruik van maken. Bij Saltro wordt niet gewerkt met losse Excel bestanden en papieren doseerboekjes.

Zelfdoseren in Tropaz

In Tropaz wordt geen gebruik meer gemaakt van halve doseringen wanneer dit niet nodig is. Tabletten hoeven daardoor niet meer door midden gebroken te worden indien dit niet medisch noodzakelijk is.

  • De tijd tussen de INR metingen is maximaal 6 weken.
  • Indien het goed gaat met uw INR mag het volgende INR meetmoment steeds met een week verlengd worden tot een maximum van zes weken. Dit geldt echter niet voor cliënten met kunstkleppen.
  • Bij het invoeren van de INR moet u de gemeten INR nogmaals invoeren ter bevestiging.
  • Bij het aantal gebruikte strips voert u de het aantal teststrips in die u gebruikt heeft om de INR te meten met uw Coaguchek.
  • Met "voorloop" wordt de "stootdosis op de prikdag" bedoeld, u kunt de dosering wijzigen (0-9) met het scroll menu.
  • Wanneer u alles bij "schema invoeren" hebt ingevuld, klik dan op "doseren" en uw doseerschema wordt automatisch ingevuld.
  • Wanneer u op volgende klikt moet u aangeven of er bijzonderheden zijn. Zijn die er niet? Vink dan "geen bijzonderheden" aan. Vervolgens klikt u op "versturen" om de dosering naar de Trombosedienst te versturen.
  • In de kalender staan onder de dosering bij "INR" uw laatst bekende INR waarde bij de datum van de laatst uitgevoerde meting. Het groene vakje geeft aan wanneer u weer moet prikken.