Het Praktijklab

Betere zorg verlenen aan uw patiënten kan met Saltro Praktijklab. Het Praktijklab staat voor point of care testing (POCT) in de huisartsenpraktijk, met innovatieve en betrouwbare apparatuur die we koppelen aan ons laboratorium- en kwaliteitssysteem. Uitslagen van testen worden realtime gemonitord en krijgt u direct te zien, waardoor u gelijk een behandeling kan starten als dat nodig is. Snelle en effectieve zorg dus. De testen neemt u of een medewerker binnen uw praktijk zelf af. Saltro levert de apparatuur en zorgt voor installatie, onderhoud, advies, scholing, validatie en consultatie.

Om betere zorg aan patiënten mogelijk te maken werkt Saltro continu aan het optimaliseren van de kwaliteit van diagnostiek binnen huisartsenpraktijken. Op alle mogelijke manieren zetten we onze kennis in.

Wetenschappelijk onderzoek
Saltro participeert in verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten en zet zelf onderzoeken op om bestaande apparatuur te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen.

Richtlijn point of care testing
De Richtlijn point of care testing uit 2015 zorgt ervoor dat de kwaliteit van POCT wordt bewaakt en bevordert. Het spreekt voor zich dat als u straks met Het Praktijklab gaat werken, u automatisch voldoet aan de toegenomen kwaliteitseisen op het gebied van POCT.

Innovatie in de zorg
Saltro probeert waar mogelijk te innoveren binnen de eerstelijnszorg, om diagnostiek te verbeteren en daardoor snellere, betere en betaalbare zorg mogelijk te maken. Saltro Praktijklab is daar een goed voorbeeld van. Met nieuwe en verbeterde apparatuur luiden we de volgende fase in op het gebied van POCT.

Scholing van medewerkers
Onze kennis zetten we ook in om medewerkers van huisartsenpraktijken te scholen. Dat gebeurt direct maar ook indirect, via een vast contactpersoon POCT binnen uw praktijk. Deze persoon helpen we bij het inwerken en bevoegd verklaren van andere collega’s. Vanzelfsprekend kunnen u en uw medewerkers voor vragen of advies altijd even een vakspecialist bellen of e-mailen.
Saltro Praktijklab staat voor point of care testing (POCT) in de huisartsenpraktijk, met innovatieve en betrouwbare apparatuur. Wat Het Praktijklab bijzonder maakt is dat we de apparatuur koppelen aan ons laboratorium- en kwaliteitssysteem. Uitslagen worden zo realtime gemonitord. Er kan dus direct bijgestuurd worden als dat nodig is.
Een groot voordeel is dat u direct ziet wat de uitslag van een test is, waardoor u gelijk een behandeling kan starten als dat nodig is. Effectieve zorg dus. Tegelijkertijd betekent het minder onzekerheid voor uw patiënten. Twijfelt u over de uitslag of heeft u vragen? Dan kunt u altijd met een van onze specialisten bellen.
Contact
We zetten de volgende stap in het proces om zoveel mogelijk patiënten toegang te geven tot verantwoord POCT gebruik. Daarom investeren we in wetenschappelijk onderzoek, testapparatuur en kwaliteitsborging. We introduceren alleen POCT die bewezen meerwaarde heeft voor de patiënt.
Maak uw interesse kenbaar
Wilt u zich aansluiten op Het Praktijklab, neem dan contact op. Een van onze accountmanagers neemt dan contact met u op. In overleg kijken we of Het Praktijklab geschikt is voor gebruik binnen uw praktijk.

Welkomstmail
Is Het Praktijklab geschikt voor uw praktijk, dan ontvangt u een welkomstmail met de documenten die we van u nodig hebben om de apparatuur bij u te plaatsen. We vragen u onder andere om de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst te retourneren.

U wordt gebeld voor een afspraak
Hebben we alle informatie van u ontvangen die nodig is om u aan te sluiten, dan nemen we contact met u op om een afspraak te maken voor het plaatsen van de apparatuur, vanzelfsprekend op een dag en tijdstip dat het u uitkomt.

Maak een account aan
Voordat de apparatuur geplaatst wordt, vragen wij u een account aan te maken voor het gebruik van Het Praktijklab. U ontvangt voorafgaand aan de afspraak een e-mail van ons met een link en informatie hoe u dat precies kunt doen.

De apparatuur wordt geplaatst
Op de afgesproken dag en tijd installeert een medewerker van onze ICT-partner de apparatuur in uw praktijk, waarbij er een koppeling gemaakt wordt tussen uw POCT-apparatuur en ons laboratorium- en kwaliteitssysteem. De installatie duurt ongeveer een uur. We vragen u of een medewerker om hiervoor 30 minuten vrij te maken, zodat we deze persoon goed kunnen instrueren.

Aan de slag
Nadat de apparatuur geplaatst is kunt u er direct mee aan de slag. Klik hier voor instructies en handleidingen
Op het moment dat Saltro de POCT-analyser komt installeren bij uw praktijk wordt er tegelijkertijd een training gegeven aan de gebruikers van de analyser. De training bevat informatie over de juiste uitvoering van de test, de werking van het apparaat, het bewaren van de materialen, onderhoud et cetera. Na het bijwonen van deze training ontvangt de gebruiker een certificaat. We werken met het principe 'teach the teacher'. Een medewerker van de praktijk wordt zodanig getraind dat deze andere medewerkers kan trainen en certificeren.

Om de kwaliteit van de uitvoering van de POCT-testen te kunnen bewaken, dient het certificaat na twee jaar weer verlengd te worden. Dat gebeurt op basis van e-learning. De gebruiker ontvangt ongeveer een maand voor het verlopen van het certificaat een e-mail met daarin de vraag om de e-learning module te volgen. De module is benaderbaar via een link. Nadat de module met goed gevolg is afgerond, wordt het certificaat automatisch verlengd voor een periode van twee jaar. De gebruiker krijgt meerdere mogelijkheden om te slagen voor de toets.

Voor het volgen van de e-learning module is het noodzakelijk dat Saltro van elke gebruiker een uniek e-mailadres heeft. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van een algemeen e-mailadres van de huisartsenpraktijk.

Het principe ‘teach the teacher’ houdt in dat iedere praktijk een vast contactpersoon (1 à 2 personen) heeft voor POCT. Deze contactpersoon, de Teacher, heeft de volgende taken:

Inwerken en bevoegd verklaren van nieuwe collega’s op POCT.
Na de installatie van de POCT-analyser en het verzorgen van een training op locatie door Saltro gebeurt het regelmatig dat er nog meer medewerkers uit uw praktijk ingewerkt dienen te worden op POCT. Om hiervoor niet afhankelijk te zijn van Saltro heeft de Teacher de bevoegdheid om collega’s in te werken. Saltro kan hierbij ondersteunen.

Aanspreekpunt voor installatie en koppeling POCT-analyser (aanwezig bij instructie).
De POCT-analyser wordt door een externe ICT-partner (in opdracht van Saltro) geïnstalleerd en gekoppeld aan ons laboratorium- en kwaliteitssysteem. Tijdens de installatie wordt de nieuwe werkwijze uitgelegd. De Teacher, die de uitleg ontvangt, verzorgt de verdere instructie binnen de praktijk. Hierdoor is het niet nodig dat alle gebruikers van de praktijk aanwezig zijn bij de installatie. Wel zo efficiënt!
U kunt materialen bestellen door rechtsboven op de pagina op de roze knop "log in" te klikken. U komt nu op de omgeving speciaal voor zorgverleners. Met uw artscode en wachtwoord logt u in en klikt u op "Materiaal bestellen" en bestelt u wat u nodig heeft.
CRP-POCT
C-reactief proteïne point-of-care testing (CRP-POCT) bij acute hoest
Meer informatie