CRP-POCT

Antibiotica worden vaak onnodig voorgeschreven bij luchtweginfecties. Zijn er manieren om het antibiotica gebruik terug te dringen?
Ja, C-reactief proteïne point-of-care testing (CRP-POCT) kan u helpen bij acute hoest.

In de wintermaanden moet u bijna dagelijks pneumonie van andere lagere luchtweginfecties kunnen onderscheiden. Dat is van belang omdat alleen de relatief weinig frequente pneumonie een antibioticum rechtvaardigt. Als niet met zekerheid een diagnose gesteld kan worden, kiest men er vaak voor de zekerheid voor om een antibioticum voor te schrijven. Zo wordt jaarlijks veel antibiotica onnodig voorgeschreven. Daardoor wordt het wereldwijde probleem van bacteriële resistentie vergroot. Ook krijgen patiënten hierdoor de indruk dat antibiotica zinvol zijn voor acute bronchitis. De invoering van CRP-POCT in de huisartsenpraktijk resulteert in betere beslissingen en een afname van het voorschrijven van antibiotica.

C-reactief proteïne point-of-care testing (CRP-POCT) kan u helpen bij acute hoest om:

een ernstige infectie/pneumonie uit te sluiten en mogelijk ernstige infecties aan te tonen;
patiënten gerust te stellen en hen voor te lichten over het zelflimiterende karakter van hun symptomen.
Daarnaast kan CRP-POCT u helpen bij diverticulitis:

door te ondersteunen in de diagnose: CRP > 20 mg/l;
bij de inschatting van de kans op gecompliceerde diverticulitis: CRP >100 mg/l.

Waarom deze test gebruiken in de huisartsenpraktijk?

Het gebruik van CRP-POCT en goede consultvaardigheden in de huisartsenpraktijk reduceren het gebruik van antibiotica flink. Dit is in wetenschappelijke onderzoeken bewezen. De methode draagt bij aan het terugdringen van bacteriële resistentie en is bovendien kosteneffectief. De CRP-test heeft een prominente plaats gekregen in de NHG-standaarden ‘Acuut hoesten’ en ‘Diverticulitis’.

Apparatuur

De CRP-analyser die Saltro gebruikt is vooraf uitgebreid getest op kwaliteit en functionaliteit. In de meeste praktijken wordt gebruikgemaakt van een QuikRead go analyser. Met een druppel bloed (10 µl) heeft u binnen 3 minuten een CRP-uitslag. De analyser is gekoppeld aan ons laboratorium- en kwaliteitssysteem en daardoor op afstand te monitoren.

Handleiding/ instructie

Bekijk de instructiefilm over CRP-POCT via de Quikread go

Kosten
We bieden CRP-POCT gratis in bruikleen aan na het sluiten van een overeenkomst en training van de gebruikers. Het enige wat u als aanvrager betaalt is een kleine onkostenvergoeding per jaar ter ondersteuning van de dienstverlening die Saltro biedt. De dienstverlening bestaat uit het verzorgen van instructies en trainingen voor gebruikers, het leveren van testmaterialen, ondersteuning en controle in de huisartsenpraktijk, snelle vervanging van de analyser wanneer deze defect is, continue kwaliteitsbewaking en directe telefonische ondersteuning op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Onderhoud
U hoeft geen onderhoud uit te voeren aan de QuikRead go analyser. Al het onderhoud wordt uitgevoerd door Saltro, behalve het reinigen van de buitenkant. Dit dient u zelf te doen. Lees hier meer.

Het is van belang dat de werking van de CRP-analyser periodiek wordt gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd door de POCT-medewerkers van Saltro. De resultaten van de controles geven weer of de analyser nog functioneert en dragen bij aan een betrouwbare testuitslag. Schakel de QuikRead go analyser bij voorkeur altijd aan het einde van de dag uit. Wanneer de analyser vervolgens weer aan wordt gezet, start automatisch een zelftest. Uiteraard kunt u contact met Saltro opnemen als er problemen met de QuikRead go analyser zijn.

Meer informatie
Bekijk de NHG-Standaarden CRP-POCT:

- NHG-standaard Accuut hoesten
- NHG-standaard Diverticulitis