Een patiëntbericht via ZorgDomein

Huisartsen spreken de patiënten vaak niet meer in de spreekkamer maar via een e-consult. Zeker nu. Hierdoor krijgt u geen aanvraagformulier meer mee maar wordt de aanvraag digitaal gedaan via ZorgDomein.

Om de diagnostiek zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat, wanneer u voor bloedafname naar een locatie van Saltro komt, u het patiëntbericht van ZorgDomein uitprint en meeneemt. Heeft u geen patiëntbericht gekregen? Dan heeft u minimaal het ZorgDomein nummer van de aanvraag nodig.

Waarom hebben we het patiëntbericht van ZorgDomein nodig?

Wanneer u voor diagnostisch onderzoek naar ons toekomt, controleren wij de gegevens op het aanvraagformulier en daarmee geeft u toestemming voor uitvoeren van de onderzoeken.

Daarom moet ook iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van Saltro zich kunnen legitimeren. Dit is nodig om:

  • U op de juiste manier bij Saltro te kunnen registreren;
  • De onderzoeksresultaten aan de juiste persoon te koppelen
  • Te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw medisch dossier en uw verzekeringsgegevens.