Overzicht diagnostiek Saltro

Saltro blijft coronadiagnostiek aanbieden voor patiëntenzorg (ook in verpleeghuizen en instellingen) en voor zorgmedewerkers waarmee we een overeenkomst hebben. Voor de patiënt met ernstige klachten kan de (huis)arts zelf de test afnemen of doorverwijzen naar Saltro. Patienten kunnen zich via de huisarts laten testen, zonder dat de kosten ten laste komen van het eigen risico. Saltro heeft hierover afspraken gemaakt met de GGD.

U ontvangt van ons naast de test uitslag ook duiding over de uitslag. Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid om te bellen met onze dienstdoende arts microbioloog voor intercollegiaal overleg.

Voor de duidelijkheid hebben wij in onderstaand overzicht aangeven welke mogelijkheden Saltro biedt voor reguliere diagnostiek en coronadiagnostiek.