TSH

BT40

De test meet de hoeveelheid thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) in het bloed. TSH wordt gemaakt in de hypofyse, een belangrijke hormoonproducerende klier in de hersenen. TSH zorgt ervoor dat steeds de juiste hoeveelheid schildklierhormoon (T4 en T3) wordt aangemaakt. Schildklierhormoon regelt het gebruik van energie in het lichaam; het heeft een soort thermostaatfunctie.

Wat meten we en waarom?

De test meet de hoeveelheid TSH in uw bloed. Uw huisarts kan dit bloedonderzoek aanvragen bi j onderzoek naar de werking van de schildklier. Ook word de test gebruikt om het effect van een behandeling met schildklierhormoon te volgen.

Wat wil de uitslag zeggen?

De uitslag geeft aan hoeveel TSH er in het bloed aanwezig is. Bij een stijging is er meestal sprake van een verminderde werking van de schildklier. Tijdens een behandeling kan het betekenen dat u te weinig schildkliermedicijnen krijgt toegediend. Bij een lagere waarde werkt de schildklier te hard. Uw huisarts kan u informeren welke effecten lagere of hogere TSH waarde met zich meebrengen voor uw gezondheid.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven