Trijoodthyronine

BT44

Trijodothyronine (T3) is een van de twee belangrijkste hormonen die door de schildklier wordt geproduceerd. Het andere hormoon is thyroxine (T4). Bij een verdenking op een schildklierafwijking wordt in eerste instantie vaak TSH (en T4) bepaald. Het meten van T3 kan soms extra informatie over het functioneren van de schildklier opleveren. Dit met name als de normale diagnostiek via TSH en T4 niet voldoet.

Wat meten we en waarom?

We bepalen de hoeveelheid T3 in het bloed. Uw arts kan dit bloedonderzoek aanvragen wan neer er een verdenking is op een te snel werkende schildklier, maar het T4 niet afwijkend is.

Wat betekent de uitslag?

Een te hoge waarde wijst op een te snel werkende schildklier. De beoordeling van de uitslag vindt altijd plaats in combinatie met de andere testen.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven