Toxoplasmose

BT20

Algemene informatie

Een eencellige parasiet, Toxoplasma gondii, veroorzaakt de zeer algemeen voorkomende infectieziekte toxoplasmose. Vrijwel alle diersoorten en de mens kunnen besmet raken.

Het oöcyste producerende stadium van Toxoplasma bevindt zich in de darmwand van katten. De oöcysten komen met de kattenpoep in het milieu terecht, waar zij heel lang kunnen overleven. Alle dieren en de mens kunnen zich besmetten met deze parasiet.

Mensen kunnen de besmetting niet op elkaar overdragen (tenzij bij transplantatie het donororgaan besmet is). Zwangere vrouwen kunnen de infectie niet op andere mensen overdragen maar als zij een infectie doormaken tijdens de zwangerschap kan de foetus of het kind in de baarmoeder geïnfecteerd raken.

Een Toxoplasma-infectie bij de mens, door opname van oöcysten of besmet vlees, wordt vaak niet opgemerkt, aangezien de infectie zelden tot ziekteverschijnselen leidt. Eventuele tekenen van infectie zijn weinig specifiek: moeheid, lusteloosheid, soms wat koorts.

Bij een minder frequente vorm, die sterk doet denken aan de ziekte van Pfeiffer, worden daarnaast ook vergrote lymfeknopen gezien, evenals spierpijn, lever- en miltvergroting.

Soms vertoont de patiënt een ernstiger ziektebeeld, dat is vooral het geval als er sprake is van een sterk verminderde afweer. Ernstige oogontstekingen, longontsteking en hersenvliesontsteking kunnen dan optreden. (bron: RIVM)

De diagnostiek naar een Toxoplasma gondii primo-infectie berust op het bepalen van IgM en IgG antistoffen tegen Toxoplasma.

Indien de IgM positief is kan door het laboratorium of op verzoek van de inzender de aviditeitstest voor Toxoplasma -IgG worden aangevraagd voor een indicatie van het tijdstip van de infectie. Dit wordt automatisch als vervolgtest ingezet. Voor het aantonen van een immuunstatus tegen Toxoplasma volstaat het bepalen van Toxoplasma-IgG.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven