Thyroxine vrij (T4)

BT36

T4, ook wel thyroxine genoemd, is een van de twee hormonen die worden geproduceerd door de schildklier. Het andere hormoon is trijodothyronine of T3. De productie bestaat voor 90% uit T4 (dat wordt opgeslagen) en slechts 10% is T3. T4 is vergeleken met T3 relatief inactief, maar kan in de lever en in andere weefsels worden omgezet in het veel actievere T3. In het bloed is T4 voor een groot deel gebonden aan eiwitten. Slechts een klein percentage is aanwezig als vrij hormoon (ca. 0,03%). Alleen het vrije T4(fT4) is in staat om hormonale werking uit te oefenen. In het laboratorium wordt meestal alleen het fT4 bepaald.

Wat meten we en waarom?

We bepalen de hoeveelheid vrij T4 in het bloed. Uw arts vraagt dit bloedonderzoek aan om de werking van de schildklier te beoordelen. Meestal wordt dit onderzoek samen met een andere laboratoriumtest aangevraagd, namelijk het TSH. Bij patiënten die behandeld worden voor schildklierziekten worden TSH en fT4 vaak periodiek aangevraagd om het effect van de behandeling te volgen.

Wat betekent de uitslag?

Een te hoge waarde wijst op een te snel werkende schildklier. Een te lage waarde op een te langzaam werkende schildklier. De beoordeling van de uitslag vindt altijd plaats in combinatie met de andere testen.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven