Syfilis

BL08
S18

Algemene informatie

Syfilis, ook wel Lues genoemd, is een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema Pallidum. Syfilis kan behalve door seksueel contact ook worden overgedragen via bloedcontact of bloedtransfusies met geïnfecteerd bloed, of tijdens de zwangerschap van moeder op kind.

Het ziektebeeld van syfilis kent verschillende stadia met eigen symptomen:
Lues I (primaire syfilis): zweer op de plaats van infectie.
Lues II (secundaire syfilis): huiduitslag op romp en ledematen, daarnaast vaak ook klachten als koorts, malaise en spierpijn. In sommige gevallen kunnen neurologische verschijnselen optreden zoals hersenzenuwuitval.
Lues latens (latente syfilis): Een periode zonder klinische verschijnselen, kan jaren lang aanhouden.
Lues III (tertiaire syfilis): Wanneer syfilis niet wordt behandeld kunnen jaren na besmetting ernstige symptomen optreden in het centraal zenuwstelsel (neurosyfilis), de huid, cardiovasculaire structuren en andere organen.
Wanneer syfilis van moeder op kind wordt overgedragen kan congenitale syfilis bij het kind optreden, een zeer ernstig verlopende infectie die kan leiden tot blijvend letsel of doodgeboorte. (bron: RIVM)

Het tarief is afhankelijk van de gekozen diagnostiek.

Treponema pallidum
is de verwekker van lues of syfilus, een sexueel overdraagbare bacteriële infectie. De ziekte heeft een grote variatie in klinische presentatie en wordt daarom vaak ‘the great imitator’ genoemd. De laboratoriumdiagnostiek berust vooral op serologie, maar deze kan bij een vroege primaire lues nog negatief zijn.

Methode: serologie voor bepaling Treponema pallidum antigeen.
Materiaal: serum.
Doorlooptijd/uitslag: 1-14 dagen.
Bijzonderheden: een positieve uitslag wordt geconfirmeerd door een extern laboratorium met immunoblot en bepaling van VDRL als maat voor de activiteit van de ziekte. 

Als screeningstest voor syfilis wordt een kwalitatieve EIA (Enzym Immuno Assay) uitgevoerd voor het aantonen van specifieke antilichamen tegen Treponema pallidum (vergelijkbaar met een TPHA of TPPA). Bij een positieve uitslag wordt er een immunoblot gedaan ter bevestiging. Tevens wordt de VDRL test gedaan om de activiteit van het syfilitische proces te kunnen vaststellen en om het effect van therapie te monitoren.Bij een vroege lues (primaire stadium) kan het zinvol zijn een PCR bepaling te laten uitvoeren op een uitstrijk afgenomen van de huidlaesie. Indien bij een patiënt eenmaal de immunoblot positief is bevonden, dan zal deze bij volgende serummonsters (in verband met monitoren van therapie, of verdenking op herinfectie) niet meer herhaald worden.Zie ook de website van SOAIDS, expertisecentrum voor HIV/aids en andere soa.
  • Bepaling: Treponema pallidum PCR
  • Methode/techniek: PCR
  • Materiaal: uitstrijk ulcus
  • Benodigd volume: swab in eSwab (roze dop)
  • Bewaartemperatuur tot transport: 2-24°C
  • Bewaartijd tot analyse:indien mogelijk binnen 24 uur na afname, maximaal 3 dagen
  • Uitslag bekend: onderzoek wordt uitbesteed. 2-5 werkdagen
  • Resultaat: negatief/positief
  • Informatie/contact: zorginformatiecentrum 030-2361125 of voor intercollegiaal overleg met een arts microbioloog 030-2361100 (optie 1)

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven