Screening tijdens de zwangerschap

Hepatitis B
Methode: serologie voor bepaling HbsAg
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 1-5 dagen
Bijzonderheden: bij een positieve uitslag zullen automatisch anti –Hbc, HbeAg, anti -HBsAG en anti -Hbe worden bepaald. Een positieve uitslag wordt gemeld bij de GGD.

HIV
Methode: serologie voor bepaling p24 antigeen en antistoffen (Combo-test ook wel 4e generatie ELISA
genoemd)
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 1-14 dagen
Bijzonderheden: een positieve uitslag wordt geconfirmeerd door een extern laboratorium.

Lues (Syfilis)
Methode: serologie voor bepaling Treponema pallidum antigeen.
Materiaal: serum.
Doorlooptijd/uitslag: 1-14 dagen.
Bijzonderheden: een positieve uitslag wordt geconfirmeerd door een extern laboratorium met immunoblot en bepaling van VDRL als maat voor de activiteit van de ziekte.

Controle immuniteit
Parovirus B19 (5de ziekte)
Methode: serologie voor IgG antistoffen
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 5 dagen

Rubella
Methode: serologie voor IgG antistoffen
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 1 dag

Varicella zoster virus (VZV)
Methode: serologie voor IgG antistoffen
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 1 dag
Verdenking infectie

Rubella
Methode: serologie voor bepaling IgM en IgG antistoffen
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 1-7 dagen
Bijzonderheden: een positieve IgM uitslag wordt geconfirmeerd door een extern laboratorium.

Toxoplasma
Methode: serologie voor bepaling IgM en IgG antistoffen bepaling. Bij een positieve IgM volgt een IgG aviditeitsindex.
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 5 dagen

Cytomegalovirus
Methode: serologie voor bepaling IgM en IgG antistoffen. Bij een positieve IgM volgt een IgG aviditeitsindex.
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 3 dagen

Parovirus B19 (5de ziekte)
Methode: serologie voor IgG antistoffen
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 5 dagen

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven