Rubella

BR10

Algemene informatie

Rodehond oftewel Rubella

Rodehond of rubella is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die patiënten met rodehond uitademen, niezen of hoesten. Rodehond kan zeer ernstige, aangeboren afwijkingen veroorzaken.

Rodehond begint vaak met wat algemene ziekteverschijnselen zoals lichte koorts, moeheid, neusverkoudheid en lichte oogontsteking. Hierna komt er een rode huiduitslag. De uitslag zit vooral achter de oren, in het gezicht en in de nek. De ziekte verloopt meestal erg mild en vaak met weinig koorts. Ongeveer de helft van de patiënten met rodehond heeft géén huiduitslag. Soms kan rodehond leiden tot een tekort aan bloedplaatjes, hersenontsteking of gewrichtsontsteking. Rodehond is in het vaccinatieschema opgenomen.

Wanneer een zwangere vrouw rodehond doormaakt kan dit een spontane miskraam of zeer ernstige aangeboren afwijkingen bij de baby veroorzaken. Dit laatste heet het congenitaal rubella syndroom (CRS). (bron: RIVM)

Bij verdenking op een recente rubellavirus infectie wordt aanbevolen materiaal in te sturen voor PCR-onderzoek. Het virus kan middels PCR geïsoleerd worden uit urine.

Bij een verdenking op een acute infectie met rubella verzoeken wij u vooraf aan het insturen van diagnostiek contact op te nemen met de dienstdoende arts microbioloog.  

Rubella is een GGD melding groep B2.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven