Q-koorts

BQ01

Algemene informatie

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.

Q-koorts is niet altijd te herkennen. Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts heeft geen klachten. De mensen die wel klachten hebben, hebben vaak een griepachtig ziektebeeld. Soms verloopt Q-koorts ernstiger. Dan begint de ziekte in korte tijd met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst. De bacterie kan een leverontsteking veroorzaken. Deze klachten komen echter ook bij andere ziektebeelden voor.

Mannen hebben vaker last van Q-koorts dan vrouwen en ook mensen die roken worden vaker ziek. Veel mensen die Q-koorts hebben gehad, zijn daarna nog lange tijd moe. Wanneer er ziekteverschijnselen optreden gebeurt dat gemiddeld 2 à 3 tot 6 weken na de besmetting.

Soms kan Q-koorts tot een chronische infectie leiden. Dan is er vaak een ontsteking aan het hart. Chronische Q-koorts komt meestal voor bij patiënten met een afweerstoornis en hartpatiënten.

Q-koorts kan je oplopen door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. De bacterie komt in de lucht tijdens het lammeren van besmette geiten of schapen.
(bron: RIVM)

A. bij verdenking van acute Q-koorts (klachten <3 maanden)
In te zenden materiaal: serum
Test:
1e ziektedag < 10 dagen ; PCR (het tarief voor dit onderzoek is hoger)
1e ziektedag > 10 dagen en < 3 mnd: antistoffen ( screening op IgM fase II , bij positieve screening bepaling IgM / IgG fase I en II)

Commentaar: past de uitslag bij een acute Q-koorts dan zal een vervolgserum moeten worden aangevraagd op 6 en 12 maanden als de patiënt behoort tot een risicogroep*.

B. bij verdenking van recente Q-koorts (klachten >3 maanden)
In te zenden materiaal: serum
Test: bepaling IgM/IgG fase I en II

Commentaar: past de uitslag bij een recente Q-koorts dan zal een vervolgserum moeten worden aangevraagd op 6 en 12 maanden als de patiënt behoort tot een risicogroep*.

C. vervolg diagnostiek na acute of recente Q-koorts bij hoog risico* op chronische Q-koorts
In te zenden materiaal: serum op 6 en 12 maanden
Test: IF voor bepaling IgM / IgG fase I en II en PCR (in overleg met arts-microbioloog)

Commentaar: bij een chronische Q-koorts zullen de titers van de fase I antistoffen gaan uitstijgen boven die van de fase II antistoffen.

D. diagnostiek bij verdenking van chronische Q-koorts
In te zenden materiaal: serum
Test: IF voor bepaling IgM / IgG fase I en II en eventueel PCR (overleg arts microbioloog)

Commentaar: seorologisch zullen de titers van de fase I antistoffen hoger liggen dan die van de fase II antistoffen.

NB. Vervolg diagnostiek na acute Q-koorts zonder risicofactoren* voor het ontwikkelen van een chronische Q-koorts is niet nodig.

*Risicogroepen zijn:
- Hart en /of vaatpatiënten; pre-existente hartklepgebreken, kunsthartkleppen, mycotisch aneurysma, vaatprothesen;
- Immuungecompromitteerden;
- Zwangere vrouwen.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven